Circulaire economie

Nederland circulair in 2050, dat is het doel wat is gesteld door de Rijksoverheid. Allerlei organisaties en netwerken hebben daarvoor al transitieagenda’s opgesteld en ondernemers doen hun best om bij te dragen door middel van gesloten materiaalkringlopen, ketensamenwerkingen en het herwaarderen van reststromen tot grondstof.

Maar de transitie naar een circulaire economie vraagt om een systeemverandering waarin verder wordt gekeken dan grondstoffen, innovatie en businessmodellen. Dit is complex en vaak lastig te overzien:

  • Welke impact heeft de circulaire economie op sociale systemen?
  • Hoe verandert de rol van een bedrijf, kennisinstelling, burger of overheid in deze nieuwe economie?
  • Wie heeft welke macht als eigendom niet vanzelfsprekend is?
  • En hoe zorgen we dat circulariteit rechtvaardig en inclusief georganiseerd wordt?

Als jouw organisatie ook worstelt met dit soort vragen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. In verschillende projecten heeft DRIFT veel ervaring opgedaan met de transitie naar een circulaire economie. Zie de voorbeelden hierboven en neem contact op met Carien van der Have.

wat we nog meer
voor je kunnen doen

ga naar advies