Transformatieve Leerfilosofie

 

We verwerpen de valse dichotomie tussen denken en doen. We geloven dat actie en reflectie elkaar impliceren en versterken. In al onze activiteiten, streven we naar een combinatie van kritische reflectie met toegepast leren-in-actie. We dagen deelnemers uit en inspireren tot: 

 

  • Denken – Diepgaand onderzoeken van maatschappelijke verandering door analyse van veranderdynamiek en actornetwerken; (her)intepretatie, debat en conceptualisatie
  • Handelen – Toepassen en testen van inzichten, tools en methodes  in concrete praktijksituaties;  experimenteren met oplossingen; creëren en versterken van netwerken; anderen inspireren.
  • Veranderen – het bevragen, uitdagen en veranderen van de status quo en dagelijkse routines, zowel op sociaal niveau als op het niveau van persoonlijke practijken en opvattingen.

 

Terug naar de Academy