Search Results for: wijk

Wijkteams als heilige graal?

Gemeenten maken zich klaar voor de ‘drie D’s’ in het ‘sociale domein’, oftewel de drie decentralisaties die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Binnen die decentralisaties worden op het vlak van de Jeugdzorg, de AWBZ en WMO en de Participatiewet taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.   In dit DRIFT-essay van 2014 […]

lees meer