Search Results for: wijk

Wijkteams als heilige graal?

Gemeenten maken zich klaar voor de ‘drie D’s’ in het ‘sociale domein’, oftewel de drie decentralisaties die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Binnen die decentralisaties worden op het vlak van de Jeugdzorg, de AWBZ en WMO en de Participatiewet taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.   In dit DRIFT-essay van 2014 […]

lees meer

Proefcollege Reflexief Monitoren

23 jun, 2022

Je inschrijven voor een opleiding van ons kan als een grote stap voelen. Daarom 23 juni de kans om te proeven van de sfeer en het programma van Reflexief Monitoren.

lees meer