DRIFT DRIFT Over DRIFT DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut voor duurzaamheidstransities. We helpen mensen, steden, sectoren en organisaties om proactief aan de slag te gaan met transities.
lees meer
ziet de kansen en de urgentie voor fundamentele vernieuwing richting een duurzame samenleving. DRIFT heeft het inzicht, het lef en de ervaring om mensen, casus Van de straat Het programma ‘Van de Straat!’ richt zich op het mobiliseren van betrokken partijen om dakloze jongeren een stabiele basis te bieden voor ontwikkeling en deelname aan de samenleving. ga naar casus steden, bedrijven en sectoren project TRAPESES TRAPESES is een voorbeeld van een sectorale aanpak waarbij DRIFT een transdisciplinair onderzoeksconsortium leidt. In samenwerking met verschillende actoren onderzoeken we de verschillende mogelijkheden voor ontwikkeling richting een smart en duurzaam energiesysteem.
ga naar project
hierbij te ondersteunen.

Wij Wij Onze mensen Het DRIFT-team bestaat uit internationale en interdisciplinaire onderzoekers, docenten en adviseurs. We zijn een sociaal geëngageerde, nieuwsgierige, open en – af en toe – provocerende groep. ontmoet ons team ontwikkelen en delen transitiekennis, thema Transitiekennis Het creëren en gebruiken van transitiekennis gaat verder dan theorieontwikkeling: we streven naar kennis die kritisch is ten aanzien van de status quo en bijdraagt aan fundamentele verandering en een duurzame toekomst. ga naar thema passen vernieuwende methodes toe in de praktijk, leveren academische en professionele training cursus Maatschappelijke Transities Onze masterclass Maatschappelijke Transities combineert diepe, kritische reflectie met toegepast leren in actie in de bruisende setting van Impact Hub Amsterdam. We inspireren deelnemers om in hun professionele en persoonlijke omgeving leiding te nemen in verandering.
ga naar cursus
en mengen ons in publiek debat. debat Arena De DRIFT Arena omvat al onze activiteiten die expliciet bedoeld zijn om dialoog, reflectie en debat te inspireren. Kom langs bij één van onze evenementen of lezingen, lees onze opiniestukken en daag ons uit op social media.
ga naar pagina
Zo zijn onze laatste inzichten direct van waarde voor de maatschappij en scherpen wij onze kennis aan op basis van échte uitdagingen.

Samen versnellen we transities richting een eerlijke, duurzame en veerkrachtige maatschappij. maatschappij Onze visie DRIFT werkt aan een eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenleving. We creëren visies en kansen voor een nieuwe toekomst binnen de ecologische, sociale en economische grenzen van onze maatschappij.
ga naar pagina