news

Nederland na Corona 7: De mens na Corona

29 April, 2020

 
In een crisis, zeker een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de corona-crisis, heeft de lange termijn vaak geen prioriteit. Toch is het juist nu zaak na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na corona. Daarom organiseren wij een reeks online gesprekken met elkaar. In deze blog kijkt Derk Loorbach vooruit naar ons zevende gesprek. Praat je mee?
 
Lees hier waarom we deze reeks gesprekken zijn gestart, lees hier de vooruitblik naar het tweede gesprek, hier de vooruitblik naar het derde gesprek, hier de vooruitblik naar het vierde gesprek, hier de vooruitblik naar het vijfde gesprek en hier de vooruitblik naar het zesde gesprek. Denk je met ons mee over een samenleving na corona? Neem deel aan ons zevende gesprek op vrijdag 1 mei! Wil je graag op de hoogte blijven van deze reeks gesprekken? Laat hier je gegevens achter.
 
Zijn we toe aan een nieuw mensbeeld? Ontdekken we massaal wie we zijn en wat van waarde is? Of vervallen we tijdens de crisis in slechte gewoonten, depressies en cynisme?
 
Tijdens de crisis schieten onze emoties alle kanten op en lijkt iedereen zijn of haar hoop en eigen gelijk te projecteren op wat er gaande is. Wat zegt dat over ons, en wie zijn ‘wij’ eigenlijk? Hoe dan ook schept deze crisis de context voor een goed gesprek over ons collectieve mensbeeld, hoe we samenleven en met elkaar omgaan, en tot wat we in staat zijn. De crisis leert ons in elk geval dat verandering en aanpassing mogelijk is, dat ‘het systeem’ vaak meer in ons hoofd zit dan ergens anders, en dat alles (en wij dus ook) met elkaar verbonden zijn.
 
Cynisme en hoop
Het is niet moeilijk cynisch te worden en overal signalen te zien van de slechte kanten van de mensheid. Van het autoritaire populisme wat in sommige landen de toon voert tot de panische complottheorieën die mensen aanzet tot het in brand steken van zendmasten. Of zie hoe we allemaal massaal toch gelijk in de rij voor de Ikea gaan staan, of in cynische discussies over de prijs van een leven terecht komen. De hang naar het oude normaal, en de wens massaal uit de lockdown te breken en weer een weekendje New York te doen. Je zou er bijna nu al weemoedig van worden en terugverlangen naar vroeger (vorige week).
 
Maar het is ook een periode waarin hoop opbloeit: kijk eens naar al die uitingen van solidariteit, verbondenheid en altruïsme. Het is een sterk signaal dat mensen hunkeren naar meer rust en waardering voor het immateriële. Dat persoonlijke transities en gedragsverandering mogelijk is. De crisis duwt een hoop mensen over de drempel om zich nu toch maar eens te wagen aan een hobby, de tuin of een goed doel. Het leert ons wennen aan thuis en met elkaar zijn, waar het ondanks alle spanningen ook wel lijkt te bevallen.
 
Verbreding van de discussie
Vanuit transitieperspectief zien we al deze bewegingen tegelijk, maar roept deze periode ook vooral discussie op over wat het verschuivende mensbeeld betekent voor hoe we onze samenleving inrichten. Nu de staat weer even terug lijkt en controle overnam van de markt, was even de volgzaamheid compleet. Inmiddels ontstaat overal de roep om verbreding van de discussie en afwegingen over de maatregelen: we moeten een outbreak management team met meer dan virologen hebben. Deze week was ook het eerste protest van marginale complotdenkers, maar het is een teken van de discussie die onvermijdelijk komt: hoe gaan we beslissingen maken?
 
De mens als transitieleider
Het idee was toch decennia dat de markt leidend was. Laat de mensen kiezen: eens in de zoveel tijd via een formele verkiezing en tussendoor met de portemonnee, dan krijgen we vanzelf wat we willen. Helaas kregen we dus ook financiële ontsporing en afbraak van de natuur, zoals we in de vorige gesprekken constateerden. Maar er ontstaat sinds lange tijd een derde beweging die coöperatief of vanuit de ‘commons’ komt: maatschappelijke initiatieven en innovaties waarin ambtenaren, ondernemers, consumenten, onderzoekers met elkaar als burgers lokaal de samenleving heruitvinden.
 
Zou deze crisis ertoe kunnen leiden dat overheid en markt die beweging gaan volgen en ondersteunen? Dat de mens na corona de leiding neemt in de transitie naar een veerkrachtige toekomst? En hoe dan? Daarover gaan we vrijdag tussen 15.00 en 17.00 in gesprek. Verwacht weer een hoop interessante impulsen en verrassende gesprekspartners!     
 
Hoe doe je mee? Hier vind je onze DIY-transitiekit. Hier vind je alle details van het zevende #NederlandnaCorona-gesprek op vrijdag 1 mei 2020. Laat hier je gegevens achter om op de hoogte te blijven van onze #NederlandnaCorona-activiteiten. En heb je vragen of wil je ons op de hoogte houden van jouw #NederlandnaCorona-gesprek? We horen graag van je op transitiegesprek@drift.eur.nl!