news

Nederland na Corona 3: Openheid als leidraad

1 April, 2020

 
In een crisis, zeker een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de corona-crisis, heeft de lange termijn vaak geen prioriteit. Toch is het juist nu zaak na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na corona. Daarom organiseren wij een reeks online gesprekken met elkaar. In deze blog reflecteert Derk Loorbach op het tweede gesprek en kijkt hij vooruit naar deel 3. Praat je mee?
 
Lees hier waarom we deze reeks gesprekken zijn gestart en lees hier de terugblik op het tweede gesprek. Denk je met ons mee over een samenleving na corona? Neem deel aan ons derde gesprek op vrijdag 3 april! Wil je graag op de hoogte blijven van deze reeks gesprekken? Laat hier je gegevens achter.
 
De crisis is in Europa pas enkele weken jong, maar maakt al duidelijk dat heel veel zaken wel mogelijk zijn en we massaal in staat blijken thuis te werken, solidair te zijn, lokale economie te organiseren, zorg en onderwijs wel op waarde te schatten en te kunnen vertrouwen op basisinfrastructuren als energie, internet en supermarkten. En inderdaad biedt de crisis de ruimte om te reflecteren op alternatieve toekomsten en hoe we een duurzame, zorgzame inclusieve samenleving nu al voorrang zouden moeten geven. Moet er niet een burgerministerie van de toekomst komen? Of is dit niet het moment om naar meer structurele hervormingen van de economie te kijken, zoals het verschuiven van belastingen van arbeid naar grondstoffen en milieuschade in de prijzen?
 

Er is al heel veel mogelijk! Wat? Dat vatten we samen in een ‘Het Ken Wel’-tabel, getekend door deelnemer Marianne Zuur.
 
Twijfels en zingeving
Tijdens de transitiegesprekken die we sinds 20 maart elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 organiseren borrelt het van de mooie toevallige ontmoetingen en gesprekken. Op 27 maart brachten we de doeners, denkers, dromers en doormodderaars met elkaar in gesprek. Niet zozeer om gelijk oplossingen te vinden, maar om vooral elkaar te vinden en met elkaar te verbinden op de energie om vooruit te willen kijken. Het was opnieuw een licht chaotisch en experimenteel gesprek waarin ook de twijfel meer zichtbaar boven kwam drijven. Hoe geven we nu onze dag structuur als we niet kunnen vasthouden aan agenda’s en afspraken? Wat is de relevantie van ons werk als dat vooral het schrijven van rapporten is? En hoe geven we (opnieuw) zin aan onze professie?
 

‘De crisis legt ook direct de kwetsbare maatschappelijke en economische verhoudingen bloot.’

 
Tegelijk werden we er ook hard op gewezen dat dat een luxe is. De coronacrisis, zoveel is duidelijk, gaat lang duren en het ergste ligt nog voor ons. Ondertussen zitten er niet alleen mensen ziek thuis maar ook van de ene op de andere dag zonder werk, met grote zorgen over familie in kwetsbare positie of in beroepen aan de frontlijn. De crisis legt ook direct de kwetsbare maatschappelijke en economische verhoudingen bloot. Niet alleen op macroniveau maar juist ook op menselijk en sociaal niveau. Ook hier hebben we vooral vragen en nog geen oplossingen. Maar dat inclusiviteit, solidariteit en een sociale economie geen luxe maar noodzaak zijn is duidelijk.
 
Openheid als leidraad
Juist die openheid van de transitiegesprekken en de spanning tussen de crisis en impact op de korte termijn en de mogelijkheden en positieve energie van de blik op de lange termijn is waarom we ermee door gaan. De formule is inmiddels bekend, maar we geven er elke week ook weer een nieuwe draai aan. Iedereen is welkom en na een kort welkom maken we kort kennis en nemen de week door in kleine groepjes. Dan volgen een aantal deelgesprekken, die deze week worden ingeleid door een aantal mensen die concreet met de transities na corona aan de slag zijn en tegen problemen aanlopen.
 
Hoe ondersteunen we bijvoorbeeld massale gedragsverandering bij consumenten? Hoe zorgen we dat bij gemeenten duurzaamheid niet geschrapt wordt ten gunsten van ‘economische herstructurering’? Hoe vormen we een schaduwoverheid voor de toekomst? En hoe kunnen de maatschappelijke instituties en infrastructuren samen met lokale duurzame initiatieven brede welvaart vorm gaan geven? We zijn natuurlijk benieuwd naar meer van dit soort vragen en ideeën, dus horen het bij DRIFT graag als je ook iets wil inbrengen. Maar vooral hopen we op weer een heleboel inspirerende mensen met tijd en zin om aan het einde van de week nieuwe energie op te doen en positief het weekend in te gaan. Tot vrijdag!
 
Denk je met ons mee over een samenleving na corona? Neem deel aan ons derde gesprek op vrijdag 3 april! Wil je graag op de hoogte blijven van deze reeks gesprekken? Laat hier je gegevens achter.