news

Lokale energiecoöperaties en DRIFT slaan handen ineen om Nederland van aardgas af te helpen

9 March, 2017

 

DRIFT ontwikkelt in samenwerking met de verschillende actoren van lokale energiebeweging in Nederland en hun vereniging ODE Decentraal een visie en strategie om de gaskraan in Nederland voor 2025 dicht te draaien.

 

Aardgas heeft een belangrijke (vooral economische) rol gespeeld in Nederland maar het boren naar deze fossiel brandstof geeft tegenwoordig meer problemen dan voordelen. Meer duurzame alternatieven liggen voor de hand. Een transitie van aardgas naar hernieuwbare energie is bevorderlijk om de hoeveelheid aardbevingen in Groningen drastisch te verminderen en om een stap dichter bij de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 te komen. De lokale energiebeweging in Nederland speelt hierin een belangrijk rol doordat zij een brede betrokkenheid kunnen garanderen van de lokale gemeenschap. DRIFT wil graag aan transitie bijdragen en is daarom binnen het onderzoeksproject TRAPESES een strategische energiedialoog gestart, waarbij wordt onderzocht welke bijdrage energiecoöperaties kunnen leveren en wat de mogelijkheden zijn om deze coöperaties te ondersteunen en op te schalen.

 

Om dit te realiseren organiseert DRIFT een strategische dialoog waarin een 15-tal centrale actoren van de energiecoöperaties zijn betrokken. In samenwerking met de verschillende betrokkenen uit de coöperatieve beweging is er een platform gecreëerd. Op dit moment wordt dit platform gebruikt door de deelnemende coöperatieven om hun krachten te bundelen en samen een visie en strategie creëren om op te schalen. Ten eerste is er duidelijk gemaakt dat de lokale initiatieven sterk groeien in hun ledenaantal om het draagvlak voor hernieuwbaar energie te verbreden. De visie voor 2025 is dat 1 miljoen nieuwe Nederlanders zich zullen aansluiten bij een coöperatie. Ten tweede kunnen door deze groei meer middelen ter beschikking worden gesteld om 5 petajoules te besparen en 20 petajoules hernieuwbare energie te produceren in 2025 (ten opzichte van 1 petajoule in 2016).

 

DRIFT bemiddelt door energiecoöperaties bij elkaar te brengen en steunt de energiebeweging in het verduurzamen en democratiseren van het energiesysteem in Nederland.

 

Meer weten? Op de website van ODE Decentraal lees je meer over de plannen en over het ambitiedocument dat de energiecoöperaties in samenwerking met DRIFT hebben opgesteld.