news

Inzichten experimenten Van De Straat

13 March, 2017

 

Sinds 2013 is DRIFT aangesloten bij het mobilisatieprogramma Van De Straat, een beweging die zich ten doel heeft gesteld om jongeren die kampen met dak- en thuisloosheid een perspectief te bieden op een duurzame toekomst. Samen met Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en het Kansfonds worden landelijke en lokale partners in stelling gebracht om de systematische uitsluiting van jongeren tegen te gaan.  

 

In de afgelopen jaren is door diverse partijen hard gewerkt aan concrete experimenten die structurele uitsluitingsmechanismen adresseren. Deze focussen zich op vier pijlers: 1) hulpverlening, 2) onderwijs, 3) schulden en inkomen en 4) huisvesting. Deze acties hebben hun vruchten afgeworpen, in het bijzonder binnen twee experimenten: Onderwijs op Maat en een doorlopende hulpverleningslijn 18-/18+. DRIFT leverde daar ook een bijdrage aan omtrent de agendering en kennisontwikkeling.

 

Onderwijs op Maat.

Als (ex) dak- en thuisloze jongeren een opleiding kunnen volgen en tegelijkertijd je leven weer op orde krijgen: dat is de kern van Onderwijs op Maat. In 2015 zijn partijen in Friesland en Groningen gaan samenwerken in zogenaamde proefvelden om dat mogelijk te maken voor ongeveer 35 jongeren. In de periode oktober tot en met december 2016 is voor het proefveld Groningen een tussentijds evaluatieonderzoek uitgevoerd door DRIFT. In dit onderzoek, uitgevoerd door Karlijn Schipper en Frank van Steenbergen worden de knelpunten, randvoorwaarden en impact van Onderwijs op Maat blootgelegd.

 

Meer lezen?

  • Hier lees je de samenvatting van de DRIFT-evaluatie van Onderwijs op Maat.
  • Hier lees je de volledige DRIFT-evaluatie van Onderwijs op Maat.
  • Meer informatie over Onderwijs op Maat vind je op de website van Stichting Zwerfjongeren Nederland.

 

18-/18+

Wanneer iemand 18 jaar wordt, is degene voor de wet ineens ‘volwassen’ en gelden van de één op de andere dag andere rechten en plichten. Voor jongeren zonder vangnet en sociaal netwerk, veelal afkomstig uit de jeugdhulp, kan dit ingrijpende consequenties hebben waaronder dak- en thuisloos worden. De kwestie 18-/18+ nu eens echt oplossen; dat is een enorme kans om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen. In Leeuwarden en Rotterdam is een aantal jaren geleden een pilot gestart om de overgang van jeugdhulp (18-) naar volwassenzorg (18+) beter te regelen.

 

Derk Loorbach werkte mee aan het recente verschenen inspiratiemagazine ‘18-/18+ Het roer om!’. Je vindt het magazine hier.

 

Eerder verrichtte DRIFT een tussentijds evaluatie van de proefvelden in Leeuwarden en Rotterdam. Momenteel werken Karlijn Schipper en Frank van Steenbergen aan een breder evaluatierapport waarin zij ook de situatie in de gemeenten Leiden, Tilburg en Almere beschrijven. Lees hier meer over de pilot.

 

Wilt u als gemeente ook dit soort experimenten initiëren en meer integraal en inclusief werken? Volg dan de interventiesessie die door Van De Straat en DRIFT wordt aangeboden!