news

Gezocht: Vlaamse vernieuwers om #Visie2050 in de steigers te zetten!

5 December, 2018

Lig je wakker van de druk die demografische omwentelingen, ontwrichtende innovaties , duurzaamheid en globalisering leggen op ons onderwijs -en arbeidsmarktsysteem leggen? Ben je er van overtuigd het niet volstaat deze systemen op te lappen, maar dat we leren en werken op een volledig nieuwe leest moeten schoeien? Heb jij grensverleggende ideeën om dit aan te pakken? Dan zoeken wij jou!

Op 14 november kwamen 120 pioniers op vlak van werk en onderwijs in Brussel samen voor de lancering van Visie 2050: leven, leren en werken. Dit is de vrucht van een traject dat afgelegd werd door een groep van 16 vernieuwers en wegbereiders, op vraag van de Vlaamse ministers van Werk en Onderwijs. Deze inspirerende middag gaf een vliegende start aan een vernieuwingsnetwerk om deze visie in de praktijk te brengen.

Naar aanleiding hiervan heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen beschikbaar gesteld om vernieuwende ideeën in lijn met deze visie een duw in de rug in te geven. We staan klaar om de meest vernieuwende ideeën met deze middelen een duw in de rug te geven en zo de bal (sneller) aan het rollen te brengen.

Let wel, In tegenstelling tot klassieke innovatieprojecten die oplossingen zoeken binnen de bestaande kaders willen we met deze vernieuwingsprojecten vooral leren hoe we het nieuwe kader geschetst door Visie 2050 concreet kunnen vormgeven en in de praktijk brengen. Structurele obstakels die daarbij blootgelegd worden wil je met een bredere alliantie van actoren uit verschillende domeinen ook aanpakken!

Ideeën?
Heb je interesse om die uitdagingen aan te gaan? Of heb je al concrete ideeën die je met anderen wilt toetsen of waar je partners voor zoekt om ze verder uit werken? Kom dan naar één van onze inloopmomenten (waar diverse pioniers reeds samen ideeën uitwerken). Op 6, 17, 18 december zijn momenten gepland om gezamenlijk ideeën verder uit te werken, in respectievelijk Leuven, Gent en Antwerpen.

Wil je een idee voorstellen? Dan kan je voor 10 januari dit pitchformulier invullen. Hoe gaan we daarbij te werk? Je komt het initiatief van je dromen pitchen voor een 7-koppig panel dat bestaat uit deelnemers van het vernieuwingsnetwerk. Dit panel komt tijdens de week van 14 januari 2019 samen om naar jouw idee te luisteren.

Als je idee geselecteerd wordt, ondersteunen de mensen van ESF je persoonlijk om je project verder uit te werken en formeel in te dienen. De indiening van het idee gebeurt ten laatste op 18 maart. De beslissing of je effectief van start kan gaan krijg je dan begin mei.

Meer weten?
Lees hier meer over de oproep, lees hier meer over het transitietraject, en lees hier de Visie 2050.

DRIFT heeft met ESF meegedacht hoe haar middelen best kunnen bijdragen aan de gewenste transitie; en was samen met Meneer de Leeuw verantwoordelijk voor het Transitie-atelier op 14 november.

Visie 2050