news

Energy Transition as Opportunity for Transforming the Built Environment

11 January, 2018

 

As of the 16th of February DRIFT’s Transition Academy will collaborate in an experimental training and series of public lectures & discussions around the theme: Energy Transition as Opportunity for Transforming the Built Environment (in Dutch).  This dual-learning track is offered by Metropole Region Rotterdam The Hague (MRDH) as part of a European Intereg subsidie which will enable 15 House-Owner-Collectives in the region to develop a retrofitting scheme towards E=0.  Transition Academy will bring in expertise during the first and last meet-up and will collaborate with MRDH in stimulating the development of a knowledge network around this theme.  

 

Read more (InDutch)

Verspreid over 2018 bieden MRDH & DRIFT’s Transition Academy een reeks van 7 open toegankelijke bijeenkomsten rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor de bestaande stad’.  Iedere bijeenkomst zal een deskundige uit de praktijk een (deel)thema uitlichten. Aansluitend hieraan is er een lunch & mogelijkheid tot verdiepende discussie. Thema’s die aan bod zullen komen reiken van het ontwikkelen van nieuwe toekomstbeelden & aansluiting bij regionale transitiepaden tot het definiëren van de grootst mogelijke betaalbare eerste stap & rekentools om te rekenen naar 0, tot psychologie & groepsdynamiek in besluitvormingsprocessen.

 

Netwerkopbouw
De insteek is om via deze bijeenkomsten de ontwikkeling van een kennisnetwerk te stimuleren, waarin verschillende vakgebieden worden geïnspireerd om samen de transitieopgave op kunnen pakken.

 

Breder leertraject voor VVE adviseurs en procesbegeleiders
De collegereeks is onderdeel van een meer omvangrijke training voor geselecteerde VvE adviseurs en processbegeleiders. Voorafgaand aan ieder college komt deze groep bijeen voor een praktijkgericht leertraject waarin ze elkaar ondersteunen in het toepassing van nieuwe kennis in het begeleiden van een VvE met verbouwingsplannen richting nul op de meter. Inzichten uit dit proces zullen waar relevant ook worden betrokken in de college & discussiereeks.

 

Data &  Thema’s  
De college en discussiereeks bestaat uit 7 bijeenkomsten die eens per maand op vrijdagochtend van 11.30 tot 13.00 uur plaatsvinden (behalve juni, juli augustus, december), inclusief gezamenlijke lunch. Hieronder een indruk van de thema’s van de individuele bijeenkomsten. Deze zijn nog onder voorbehoud van co-creatie tijdens. Hou onze agenda in de gaten voor meer gedetailleerde aankondigingen van iedere bijeenkomst.

  • 16 feb – Energietransitie & Transitiepaden Rotterdam & Den Haag
  • 16 maart – Rekenen naar 0 (NOM)
  • 13 april – Rekenen naar 0 (groots mogelijk eerste stap)
  • 25 mei – Psychologie & groepsdynamiek  in besluitvormingsprocessen
  • 14 sept – Beeldkracht: Architecten gezocht!
  • 12 okt – Inspiratie en voorbeelden uit Europa
  • 16 nov – Energietransitie in de praktijk

 

Wie kan er aansluiten?
De transitieopgave binnen de bestaande bouw vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Ben jij een stedebouwkundige, architect, overheidsamtenaar, ondernemer of beheerder die graag meedenkt over de effecten van de energietransitie op de gebouwde omgeving en jou rol in deze maatschappelijke opgave? Meld je dan voor de reeks of voor afzonderlijke bijeenkomsten.

 

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je aan voor de reeks of per bijeenkomst via een mailbericht aan Mimi Slauerhoff (coördinator) of Mark Bal.