publication

Looking for guidance in the food transition – A dashboard

Date 24 Feb, 2022

This publication is in Dutch

Talloze pioniers werken al aan voedseltransitie, maar ze breken nog niet door. In dit rapport laten wij de barrières zien waarop ze vastlopen, en geven advies voor sturing.

In Zuid-Holland wordt gewerkt aan Voedseltransitie. Pioniersnetwerk De Voedselfamilies telt vele voedselvernieuwers die al laten zien waar de voedseltransitie heen gaat, en de Provincie laat in haar beleid zien dat ze voedseltransitie ook echt nodig vindt.

Maar vele vernieuwers maken nog geen voedseltransitie. Op allerlei punten lopen de pioniers vast. Op wet- en regelgeving. Op financiering. Op grond. DRIFT en Provincie Zuid-Holland hebben samen de negen belangrijkste institutionele barrières voor voedseltransitie in kaart gebracht. Die kan de Provincie gebruiken om tot een integraal, transitiegericht voedselbeleid te komen.

Institutionele barrières?

De grootste uitdaging voor de pioniers in de voedseltransitie is dat zij de bedrijven van de toekomst hebben, maar de heersende wet- en regelgeving is nog toegespitst op de ganbare bedrijven van vandaag. Bijvoorbeeld: boeren willen best hun bedrijf natuurinclusief maken, maar door regels voor “natuurdoeltypen” kan dat niet: als landbouwgrond natuurgrond wordt, dan is de grond veel minder waard, en de gemiddelde boer dus op slag technisch failliet.

En zo zijn er meer voorbeelden. Goed-bedoelde regelgeving om het landschap in het Groene Hart te beschermen is ineens een probleem als burgers en boeren samen een moestuin stichten. Banken willen best voedselbossen ondersteunen, maar hebben zelf geen richtlijnen voor hoe je die kunt financieren. En ga zo maar door.

Dashboard Voedseltransitie

We beschrijven de negen belangrijkste institutionele barrières voor voedseltransitie die we in Zuid-Holland zijn tegen gekomen. Meer lees je in ons rapport.

photo of child playing with toy tractor

En ondertussen werken we door. De barrières vatten we in een “dashboard” waarmee beleidsmakers, boeren, milieu-organisaties en anderen zelf kunnen zien waar de voedseltransitie vastloopt. En zo kunnen we ook bepalen waar zij het best kunnen bijdragen aan voedseltransitie. Het doel: Samen de wetten en regels maken die passen bij de toekomst van ons voedselsysteem.

Auteurs
PJ Beers, Annelli Jansen, Jasper Dijkema en Marieke Creemers

Het volledige rapport 
Klik hier om de publicatie te downloaden