publication

Roadmap for working on transitions

Date 3 May, 2024

(This article is in Dutch)

Onze wereld loopt tegen de grenzen van haar huidige lineaire economische model aan. Een groeiende wereldbevolking, toenemende mondiale welvaart en technologische ontwikkeling die gepaard gaat met een groeiende materiële behoefte, leggen een steeds grotere druk op klimaat, milieu, land en grondstoffen.

Er is een nieuwe economie nodig. Dát is de circulaire economie, en in deze economie gaan een positieve impact op milieu, natuur, sociale aspecten en financiële winst hand in hand.

Het klinkt mooi, deze economie. Tegelijkertijd is het realiseren ervan een enorme maatschappelijke verandering. Een grote transitie die ingrijpt op vele aspecten van ons dagelijks leven. Voor deze transitie is de dadendrang en stuwkracht van overheden, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en ondernemers essentieel. En dan vooral in de regio, waarin de transities concreet gestalte krijgen.

Samen met het Rijk, medeoverheden en andere regionale partijen werken de provincies aan deze transitie. Transitiedenken is dan ook belangrijk voor de partijen die werken aan de omslag naar de circulaire economie.

Deze wegwijzer helpt je om de transitie naar een circulaire economie in de regio vorm te geven. We bespreken verschillende transitieperspectieven en verwijzen naar nuttige documenten waar je in het werken aan de transitie gebruik van kunt maken.

Auteurs
Gijs Diercks, Martin van de Lindt, Marjolijn de Boer & Antoine Heideveld

In opdracht van
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden