publication

A heated manifesto: A new vision for the heat transition

Date 9 Nov, 2021

This publication is in Dutch

Nederland heeft hoge politieke ambities om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het lijkt een perfecte context voor de vele initiatieven die werken aan warmte die zich laat omschrijven als: lage temperatuur, lokaal geregeld en met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Toch komen deze initiatieven maar mondjesmaat van de grond, en zit het leeuwendeel nog in de planningsfase.

In dit manifest hebben we daarom vijf uitgangspunten geformuleerd die het bestaande denkkader kunnen doorbreken en tot een waarlijk duurzame warmtevoorziening leiden.

  • Klimaatrisicobeheersing wordt leidend.
  • Warmte als onderdeel van een integraal energiesysteem.
  • Denk van klein naar groot.
  • Lokale warmte, lokaal beheer.
  • Hoogste maatschappelijke waarde als uitgangspunt

Daarnaast doen we ook een oproep aan de Nederlandse overheid: ga nieuwe spelregels gebruiken en financiële weeffouten wegnemen! Voor beide elementen zijn in dit manifest concrete suggesties uitgewerkt zodat zij deze beweging ook kan gaan ondersteunen. In woord en in daad. Hieronder kun je het volledige manifest lezen èn ondertekenen.

 

Wij ondertekenen en onderschrijven dit manifest:

Aernoud Olde (EnergieSamen Noord Holland), Angelique de Ru, Antje Jordan (Gemeenteraad Leiden), Arjan Busch (SpaarGas), Arjen Bezemer (Klopvaartbuurt Aardgasvrij), Arno van Bavel (Tilburgertafel), Boris Stein (Het Rotterdamse Krachtpakket), Carien van der Have (DRIFT), Cees Redegeld (GCWijk 25), Chiel Boonstra (Trecodome), Ckees van Oijen (gagoed.nl), Claudia Hofemann (Deelstroom Delft), Derk Jansen (Stichting Reeshofwarmte), Prof. Dr. Derk Loorbach (DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam), Doede van Dijk, Eelco Fortuijn (SpaarGas), Elly Rijnierse (GCWijk 25), Erna Hollander, Emile van Rinsum (Rotterdams Milieucentrum), (Klimaatklussers), Flip van Meurs, Floris Vedder, Floris Mokveld (Bona Ciklo), Frans Bedaux, Fred van der Drift (Milieudefensie Schiedam), George H.M.J. Mulders (De Groene Smaragd), Gerd-Jan Otten (CMAG BV), Gerrit Welle (Dorpenoverleg Westerveld), Gijs Diercks (DRIFT), GJ van Rhijn, Govert Geldof (de DoeTank), Guido Beauchez (Groene Regentes), Han Zijlema, Heleen Weening (Duurzaam Den Haag), Herman Eijdems (Mijnwater), Jaap D Troost (Ministerie van Gedane Zaken), Jan Cromwijk (ISSO), Jan van Dinther, Jan Fikken (IJssel Warmte), Jennifer Maier (De Klimaataanpakkers), Joep Karskens (Energie Samen), Joeri Oudshoorn, Johannes Lankester (Netwerk Duurzame Dorpen), Jos Atteveld (Groener Zoeterwoude), Joost Kroes (WijBedrijf Dieze), Judith van de Mast, Kaj Nieuwenkamp, Kirsten Notten (Energie Samen | Buurtwarmte), Leen van Doorn, Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag), Liesbet Hanekroot (haan&kroot), Marc Koning, Marcel van Henten (VvE Semdresdenplein), Marieke Alberts (GroenLinks Rijswijk), Marieke Verhagen (DRIFT), Marriette Wessels, Mariska van Heijster,  Martin Klapwijk (ToekomstSterk), Matthijs Hisschemöller (DRIFT), Miel Karthaus (KBnG), Melissa Oosterbroek, Monique Sweep (Coöperatie Deltawind), Nena Bode (DRIFT), Nichol Brümmer, Paul Buijs (Zonnestroom Zutphen), Pauline Westendorp, Piet Driest, Piet Loeve (Drentse KEI | Duurzaam Taarlo) Pieter Bakker (Coolinq), Reinier Pijnenburg (EnergieKantoor) René Daalmans (CALorie Castricum), René Jansen (02025), Robert Duiveman, Ronald van Oijen (Schinkelwarmte), Tom Verloop (Duurzaam Assen), Tonnie Tekelenburg (LochemEnergie), Walter Jansen, Willie Berentsen (participatiecoalitie RES Rotterdam Den Haag), Yung Lie (Wijkambassadeur Energietransitie Leiden).

 

 

Ook ondertekenen?
Wil je dit manifest ook ondertekenen en op deze pagina zichtbaar worden?
>>> Laat dan hier je gegevens achter! <<<

Over het warmtemanifest – Dit document is een initiatief van een groep innovatoren in de warmtetransitie die elkaar ontmoetten tijdens het leertraject ‘COIL – Samen leren voor de warmtetransitie‘. Meerdere DRIFT-medewerkers boden ondersteuning en ondertekenden het manifest op persoonlijke titel.

Auteurs
Carien van der Have

De volledige publicatie
Klik hier om het warmtemanifest te downloaden