publication

Beyond traditional role distribution in the Dutch countryside

Date 24 Aug, 2022

(this publication is in Dutch)

Anno 2022 staat het landelijk gebied in Nederland opnieuw voor enorme uitdagingen. Dat vergt een omslag naar boeren binnen milieugrenzen, aandacht voor biodiversiteit, een weerbaar watersysteem en ruimte voor hernieuwbare energie plus wonen. Hoe kunnen we werken aan al die opgaves, liefst in samenhang? Voor de provincie Zuid-Holland schreven Annelli Janssen en Peter de Ruyter dit essay.

In dit stuk pleiten Annelli en Peter voor een vervlechting van ecologische, economische en sociaal-culturele waarden in de transitie van het landelijk gebied. De kernvraag blijft hoe we als samenleving onze boeren en andere ‘makers van het landschap’ breder kunnen waarderen.

Dit vergt een nieuwe ruimtelijke ordening met een nieuwe rolverdeling van alle betrokkenen in het landelijk gebied. Nieuwe samenwerkingsvormen gebaseerd op een toekomstbestendig en vitaal bodem- en watersysteem kunnen een rijk palet aan landgebruik opleveren, waarbij maatwerk en diversiteit sleutelwoorden zijn.

Dit essay is onderdeel van een advies genaamd “Zuid-Holland heeft (de) landbouw nodig!” dat door Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren werd gegeven aan de provincie. Foto door Frans Schouwenburg, CC BY-NC 2.0.

Auteurs
Annelli Janssen en Peter de Ruyter

In opdracht van
Provincie Zuid-Holland

Het volledige essay
Klik hier om de publicatie te downloaden