publication

Food families: This is what the Future 2.0 tastes like

Date 13 Jul, 2021

Innovative agrifood entrepreneurs abound in South Holland! But are they strong enough to carry an agrifood transition?

(text continues in Dutch)

Het bruist in Zuid-Holland! Pionierende boeren, innovatieve ondernemers en ambitieuze organisaties werken samen met overheden en kennisinstellingen aan een duurzaam en eerlijk landbouw- en voedselsysteem. Maar niet elke koploper breekt door. Sommigen gaan zelfs kopje onder. Daarom onderzoeken we in Zuid-Holland hoe de toekomst van het voedselsysteem smaakt.

Wie zijn die bekende en nieuwe pioniers? En waar werken ze aan? In Zo Smaakt de Toekomst 2.0 (een vervolg op Zo Smaakt de Toekomst) verzamelen we lessen uit een reeks proeftuinen. Dat doen we aan de hand van twee heel verschillende toekomstbeelden, want voedseltransitie heeft vele smaken.

Ten eerste zijn er allerlei ondernemers met technologie bezig om kringlopen te sluiten in het toekomstbeeld ‘circulair’. Zij geven een nieuwe invulling aan een efficiënt voedselsysteem, namelijk de hoogste output met de laagste input, maar ook met het minste afval, de minste verschraling, de minste uitstoot en de hoogste circulariteit.

Ten tweede verzamelen we lessen van het beeld “Polderen 3.0”. In de veenweiden werken polderpioniers aan twee heel verschillende opgaven: nieuwe lokale business ontwikkelen om te ontsnappen aan de race to the bottom in de internationale markt, en tegelijkertijd bodemdaling tegengaan. Of, liever nog, de bodem weer laten stijgen.

Hoe verschillend ook – de ondernemers lopen tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Voor een doorbraak hebben ze behoefte aan eerlijke prijzen, en zoeken ze naar nieuwe vormen van samenwerking in de voedselketen. En ten diepste lopen ze aan tegen beelden in de samenleving. Kun je het klassieke boerenbeeld behouden als circulariteit je productie steeds meer high-tech maakt? Hoe open kan de polder nog blijven als de bodem moet stijgen? Voedseltransitie betekent misschien wel afscheid nemen van dromen. Meer weten over deze pioniers? En tegen welke uitdagingen ze aanlopen? Lees dan Zó Smaakt de Toekomst 2.0.

Auteurs

PJ Beers, Marieke Creemers, Sophie Buchel. Met bijdragen van Patrick Kaashoek

In opdracht van

Zó Smaakt de Toekomst 2.0 is een publicatie van het Kennisteam Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Het kennisteam is een samenwerking van de HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Wageningen Economic Research, het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het volledige rapport

Klik hier om het rapport te downloaden