publication

Four years of Resilient Carnisse

Date 2 Oct, 2016

(this publication is in Dutch)

Deze week is het Carnisse magazine verschenen. Het magazine is het resultaat van vier jaar Veerkracht Carnisse, waarin een consortium bestaande uit Rotterdam Vakmanstad, Creatief Beheer, Bureau Frontlijn & DRIFT tussen 2011 en 2015 heeft samengewerkt aan het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van lokale gemeenschappen in Carnisse (een wijk in het zuiden van Rotterdam).

In het magazine staan vier plekken centraal die in vier jaar tijd zijn getransformeerd van precair tot veerkrachtig: het buurtcentrum Hart voor Carnisse, de KBS Elisabethschool, de Carnissetuin en de thuissituatie van mevrouw Lima. Door integrale en organische samenwerking tussen de velden School, Thuis, Buiten en Wijk zijn deze transformaties mede mogelijk gemaakt. In het magazine staan tevens enkele bijdragen van bewoners uit Carnisse en worden enkele resultaten van Veerkracht opgesomd.

Het magazine is een samenwerking tussen DRIFT en Vers Beton waarin middels een journalistieke insteek verslag is gedaan van Veerkracht Carnisse. De samenwerking stelde beide partijen in staat om te experimenteren met innovatieve communicatievormen van onderzoeksresultaten (voor DRIFT) en met innovatieve journalistieke verdienmodellen (voor Vers Beton).

Auteurs
Dit magazine is een journalistieke weerslag van Veerkracht Carnisse, gemaakt onder leiding van Vers Beton. Voor DRIFT schreef mee: Frank van steenbergen

Meer lezen?
Download hier het volledige magazine