publication

Strategic exploration food and farming transition

Date 6 Jun, 2023

(this publication is in Dutch)

Het zijn roerige tijden voor de voedseltransitie in Zuid-Holland. In dit rapport hopen wij bij te dragen aan deze fase van de transitie, door te reflecteren op de rol van de provincie Zuid-Holland en hoe zij haar integrale voedselbeleid transitiegericht kan maken.

In het rapport ‘Strategische verkenning landbouw- en voedseltransitie provincie Zuid-Holland’ lees je onze aanbevelingen rondom vijf thema’s waar de provincie het meest kan bijdragen aan de transitie. Dit zijn:

  • De transitiegerichte overheid
  • Gebiedsgerichte aanpak (gebiedsgericht werken)
  • Grond
  • Ruimtelijke inrichting (ruimtelijke ordening)
  • Eerlijke prijzen (verdienvermogen)

Auteurs
Annelli Janssen, PJ Beers, Mara de Pater

In opdracht van
Provincie Zuid-Holland

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden