publication

New business models in Het Groene Hart

Date 19 Nov, 2021

This publication is in Dutch

Maak kennis met twee businessmodellen van de toekomst: de innovatieve veehouder en de nattelandbewerker. Ieder met eigen mogelijkheden, kansen en obstakels. In deze studie voor ACCEZ Groene Hart Circulair gaan Annelli Janssen en PJ Beers op zoek naar nieuwe businessmodellen in het Groene Hart.

Bodemdaling en internationale concurrentie oefenen steeds meer druk uit op de melkveehouderij in het Groene Hart. Doorgaan op de oude voet – internationaal kostprijsleiderschap – lijkt steeds minder haalbaar: we hebben een transitieopgave naar een circulaire landbouw. Nieuwe businessmodellen kunnen daarin een belangrijke drager zijn. Onderzoekers van DRIFT onderscheiden twee richtingen naar de toekomst: één voor lokale veehouderij en één voor bewerking van natte bodems.

Auteurs 
Annelli Janssen en PJ Beers

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden