expert

Stéphanie van der Raad Onderzoeker & adviseur

+31 10 4088897

vanderraad@drift.eur.nl

Stéphanie werkt bij DRIFT vanuit de overtuiging dat maatschappelijke vraagstukken op een systemisch niveau benaderd moeten worden: complexe problemen zijn namelijk niet statisch of de schuld van een individu, maar continue in beweging en relationeel van aard. In haar werk zet ze kwalitatief onderzoek in (om processen te begrijpen) en maakt ze vertalingen naar de praktijk. Op dit moment doet ze bijvoorbeeld sociaal wetenschappelijk onderzoek dat input levert voor een leiderschapsprogramma over effectief en rechtvaardig bestuur (JustWind4All). Daarnaast bestudeert ze in hoeverre jongeren met financiële zorgen weer vertrouwen krijgen (in zichzelf en de samenleving) wanneer ze een jaar lang onvoorwaardelijk geld krijgen (Bouwdepot).

Stéphanie heeft een achtergrond als sociaal en cultureel antropoloog en studeerde af op het thema welzijn op werk van Nederlandse politieagenten. Tijdens haar veldwerk volgde ze honderdvijftig politieagenten op de voet en maakte niet alleen aantekeningen over wat politieagenten zeiden, maar ook wat ze deden. In haar thesis schreef Stéphanie over dark anthropology en anthropology of the good (als twee kanten van dezelfde ‘welzijnsmedaille’), pursuits of happiness (het verbeelden en najagen van verlangens voor de toekomst), belonging (de identificatie met collega’s en hun beroep) en human security (de constante beweging tussen risico’s en veiligheid). Om dichter bij een duurzame en rechtvaardige samenleving te komen, vindt Stéphanie het belangrijk dat (soms) ingewikkelde theoretische concepten en onderzoeksinzichten op een toegankelijke manier worden gedeeld met een breder publiek. Dus schreef ze het artikel Welzijn van Nederlandse politieagenten over haar bevindingen voor het Tijdschrift voor de Politie (p. 30, jaargang 4, 2023). Daarnaast is ze ervan overtuigd dat een sociaal-culturele perspectief bijdraagt aan het begrijpen en aanpakken van onrechtvaardigheid, zoals ze beschreef in haar artikel What Works for Women?, een artikel over genderongelijkheid op werk dat ze schreef voor het project The AnthroArt.

Voordat Stéphanie aan de slag ging bij DRIFT deed ze kwalitatief onderzoek naar sociale veiligheid. Daarvoor werkte ze bij Kennisland als adviseur aan maatschappelijke vraagstukken, zoals werk- en regeldruk in het onderwijs en kansengelijkheid. In haar vrije tijd vind je Stéphanie in een café met een boek of vrienden, besmeurd met de aarde van de stadsmoestuin, tussen de filmliefhebbers in de bioscoop of met een zware rugzak op een wandelpad.

Discover other DRIFT
experts

go to team