news

Beeldkracht: new imagery for the energy transition!

Date 15 Dec, 2021

Reading time: 4 minutes

More interesting
news articles

view all news articles

For the Beeldkracht project, we have started creating open-access imagery that shows the humanity and diversity of the energy transition. Because it involves more than just white men and tech. Four illustrations are ready for you to use. Will you join for the rest of this journey, finding the right imagery for the energy transition?

(rest of the article continues in Dutch)

Hoe inclusiever het beeld, hoe inclusiever de transitie
Verhalen over energiearmoede, verteld aan de hand van zonnepanelen onder een stralend blauwe zon – of een integrale wijkaanpak, geïllustreerd door een beeld van wind op zee. De energietransitie wordt vaak technisch verbeeld, maar is dat in de praktijk niet. Om de transitie te versnellen zijn er daarom nieuwe beelden nodig. Beelden waarin niet technieken, maar mensen de boventoon voeren. In het project ‘Beeldkracht’ bouwen we aan een beeldbank voor de energietransitie vol open-access beeldmateriaal. Het idee is simpel – hoe inclusiever de beelden, hoe inclusiever de transitie.

Vier open-access illustraties
Door middel van een startsubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben we in afstemming met diverse organisaties alvast vier illustraties voor de beeldbank kunnen maken.

De beelden kan je hier downloaden. 

Hoe mag ik de illustraties gebruiken?
De beelden zijn te gebruiken onder Creative Commons License CC BY-ND 4.0, met vermelding van de maker (Maria Fraaije). De illustraties mogen niet aangepast worden.

Help je mee om de beeldbank uit te breiden?
We willen het project uitbreiden tot een online beeldbank van ten minste 16 illustraties en 50-100 foto’s. Hiervoor zijn we op zoek naar partijen die willen deelnemen aan het project. Wat krijg je terug als je deelneemt aan het project?

  • Beelden (illustraties en/of foto’s, preciese aantal hangt af van hoeveelheid deelnemers) voor jouw organisatie om te gebruiken onder een Creative Commons License (CC BY-ND 4.0). Deelname biedt de mogelijkheid om deze beelden te sturen naar inzicht van de deelnemer, bijvoorbeeld richting een specifiek project, initiatief of thema
  • Vermelding met naam en logo op de website van de beeldbank
  • 1-2 inspirerende gezamenlijke bijeenkomsten met gelijkgezinden om samen vorm te geven aan de energietransitie en hoe deze verbeeld zou moeten worden
  • Kans om Beeldkracht’s reizende tentoonstelling onder te brengen in een locatie naar keuze – bijvoorbeeld in het gebouw van het kantoor van de deelnemer of als onderdeel van een evenement
  • Bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, middels het maken van aansprekende, menselijkere en inclusievere beelden

Vele handen maken licht werk
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie legt het financiële fundament van het project, maar om het project te realiseren hebben we cofinanciering nodig. Daarom vragen we deelnemers van de beeldbank om financieel bij te dragen aan het project. Voor elke bijdrage die het project ontvangt, kunnen we meer beelden maken. Hoeveel beelden we maken ligt dus aan hoeveel cofinanciering we ontvangen. In het overzicht hieronder is te zien hoeveel beelden we kunnen maken bij welke mate van cofinanciering.

Cofinanciering uit crowdfunding (€) Aantal beelden in de beeldbank
Illustraties Foto’s
3000 – 6000 4-8 0-50 (1 locatie)
6000 – 10 000 8 – 16 50-100 (1-2 locaties)
10 000 – 15 000 32-50 100-150 (2-3 locaties)
15 000+ 50+ 150+ (4+ locaties)

Aanmelden?
Wil je deelnemen aan het project? Laat het voor 7 januari weten door een e-mail te sturen naar fraaije@drift.eur.nl.

Meer informatie?
In deze bijlage lees je meer over het project en hoe je kan deelnemen.

Beeldkracht wordt ondersteund door het