course

Transitie Management (Utrecht) – spring 2024

Our longest running and highly popular course Transition Management provides a diverse group of participants a very thorough introduction to the theory and practice of transition management.

This edition is full and the waiting list is closed.

(this page and the course itself are in Dutch)

Over de cursus

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst.

Een erg fijne theoretische basis om de grote transities te kunnen leiden, met een supernetwerk als klas. Gedurende de opleiding ontstond een toepasbare vertaling naar de praktijk.

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject.

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod: het maken van een systeemanalyse; het creëren van een transitiearena; de rol van visieontwikkeling; het creëren van nieuwe agenda’s en coalities; het doen van transitie-experimenten; evaluatie en monitoring van het transitieproces.

Data & tijdsinvestering

De opleiding vindt plaats op de volgende dagen van 09:00–17:00 op locatie in Utrecht. De slotdag zal eindigen rond 17:30 uur.

14

March

2024

28

March

2024

11

April

2024

25

April

2024

16

May

2024

23

May

2024

6

June

2024

20

June

2024

4

July

2024

De studielast voor deze opleiding is sterk persoonsgebonden. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per opleidingsdag (er zijn geen vrijstellingen). Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de persoonlijke transitiecasus en eindpresentatie.

Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden aan het registreren, zoals kortingen. De opleiding Transitiemanagement leidt niet op tot externe (branche-/staats-) examens en afronding van de cursus biedt geen kwalificatie/bevoegdheid.

Heb je vragen over deze opleiding? Of ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van deze of andere onderwijstrajecten? Neem contact op met Serf Doesborgh.

Jouw resultaat

Deze opleiding biedt je:

  • een stevige kennisbasis in transitie-denken en doen.
  • de skills om transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren.
  • kennismaking met een scala aan participatieve methodes, zoals probleemstructurering, visievorming, en reflexieve monitoring.
  • nieuwe inzichten over je eigen rol en die van je organisatie.
  • een certificaat voor afronding van deze cursus, mits je voldoende aanwezig bent en je casuswerk voldoende is.