course

Reflexive Monitoring

This Dutch-language course introduces you to valuable knowledge, tools and approaches, aimed at learning and adapting in transitions – for all transitionals who want to improve their monitoring game.

Sign-up for 2024 has closed.

questions?
ask the coordinator

PJ Beers

Senior Researcher & Lecturer

(this page and the course itself are in Dutch)

Over deze opleiding

Omdat je in transitie-opgaven altijd te maken hebt met onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat écht belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.

Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen, maar dat staat haaks op wat we weten over sociaal-maatschappelijke transities, die volzitten met onzekerheid en controverse.

De methode en opleiding in beeld:

De resultaten in het kort

Deze opleiding biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.

Na deelname aan de opleiding:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Kun je gericht kiezen welke monitoringstechnieken en -methoden passen bij een specifieke transitiecasus;
  • Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen je eigen context

Data

De opleiding vindt plaats op de volgende data. Op de slotdag is er intervisie in kleine groepen, 's ochtends (09:30 uur – 13:00 uur) of 's middags (14:00 uur – 17:30 uur)

18

January

2024

8

February

2024

21

March

2024

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €2650,00 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.

Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?

Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk?

Studiebelasting

Ter voorbereiding van de lesdagen krijg je lees- en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten en na de twee lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Onder begeleiding van de docenten word je uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring. Na de tweede cursusdag ga je zelf verder aan de slag. In de afsluitende derde intervisie bijeenkomst bespreek je met een kleine groep medecursisten je ervaringen met als doel om je monitoringsaanpak nog verder te verbeteren en ook anderen te helpen bij hun aanpak.

questions?
ask the coordinator

PJ Beers

Senior Researcher & Lecturer