course

Transitiemanagement (Utrecht) – herfst 2024

Deze negendaagse opleiding combineert interactieve colleges van prominente transitiewetenschappers en praktijk-experts met action-based leren aan de hand van jouw persoonlijke casus onder begeleiding van een DRIFT-expert.

Deze opleiding is vol. Houd onze socials in de gaten voor de aankondiging van de nieuwe edities.

Over de opleiding

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen. Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij kan bijdragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst.

In deze opleiding ga je:

 • kennisbasis ontwikkelen – je maakt je transitie-denken en transitiemanagement eigen, door te denken en te doen. Ook krijg je toegang tot een uitgebreide selectie aan transitieliteratuur.
 • transitiedynamiek analyseren – je leert de transitie in jouw sector of domein in kaart brengen met aandacht voor o.a. oorzaken, actoren, complexiteit, padafhankelijkheid en patronen van opbouw en afbouw.
 • transitievisie creëren – je gaat aan de slag met (participatieve) tools en methoden om een nieuw toekomstverhaal te maken. Ook raak je bekend met deze vervolgstappen:  het doen van transitie-experimenten en het ontwikkelen van een reflexieve houding (aan de hand van ‘Reflexief Monitoren’) die je helpt om te gaan met kansen en onzekerheden en daarop bij te sturen.
 • urgentie voelen – bijna al onze deelnemers zeggen het: de opleiding is een betekenisvolle ervaring die ze de rest van hun leven bij zal blijven. Na afloop voel je nog meer noodzaak en drive om fundamentele verandering aan te jagen.
 • het samen doen – tijdens de cursusdagen en daaromheen word je onderdeel van een groep van ~25 gelijkgestemde veranderaars. Je helpt elkaar en leert van elkaars casussen en bouwt een band op voor velen langer duurt dan de opleiding zelf. Ook krijg je toegang tot ons alumni-netwerk.

Een erg fijne theoretische basis om de grote transities te kunnen leiden, met een supernetwerk als klas. Gedurende de opleiding ontstond een toepasbare vertaling naar de praktijk.

Sicco Maathuis, Agile-coach (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject.

 

Data & tijdsinvestering

5

September

2024

19

September

2024

3

October

2024

17

October

2024

7

November

2024

21

November

2024

5

December

2024

19

December

2024

16

January

2025

De opleidingsdagen duren van 09:00 uur – 17:00 uur. De slotdag zal eindigen rond 17:30 uur.

Deze editie zal in twee steden tegelijk plaatsvinden in twee aparte groepen, Utrecht (deze pagina, op donderdagen) en Rotterdam (vooral op dinsdagen, zie de Rotterdam-pagina).

We leggen momenteel de laatste hand aan het programma, maar sowieso zullen de volgende docenten een dagdeel voor hun rekening nemen: Marjan Minnesma (Urgenda), John Grin (UVA), Jan Rotmans, Derk Loorbach, Julia Wittmayer en Tessa de Geus (DRIFT). 15 april maken we de definitieve lijst van docenten en onderwerpen bekend.

De studielast voor deze opleiding is sterk persoonsgebonden. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 16 uur per opleidingsdag (er zijn geen vrijstellingen). Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de persoonlijke transitiecasus en eindpresentatie.

Wie worden transitiekenners en -doeners?

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

Ons onderwijs is gebaseerd op zowel wetenschappelijke theorie als kennis uit de praktijk. Je moet ervoor wetenschappelijke publicaties lezen (ook Engelse) en bespreken, maar we vereisen geen specifiek opleidingsniveau.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €6720,00 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Jouw resultaat

In deze opleiding ga je:

 • kennisbasis ontwikkelen
 • transitiedynamiek analyseren
 • transitievisie creëren
 • urgentie voelen
 • het samen doen

Jouw resultaat

In deze opleiding ga je:

 • kennisbasis ontwikkelen
 • transitiedynamiek analyseren
 • transitievisie creëren
 • urgentie voelen
 • het samen doen