news

DRIFT werkt mee aan Resilient Rotterdam

17 July, 2016

DRIFT heeft in 2015 en 2016 de Gemeente Rotterdam ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie om Rotterdam meer veerkrachtig en toekomstbestendig te maken: Resilient Rotterdam.

 

Ons rapport beschrijft de inzichten en uitkomsten van de activiteiten die DRIFT tijdens dit proces heeft uitgevoerd. Er is gekeken naar de manier waarop vernieuwende initiatieven in de stad bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van Rotterdam en er is een aanzet gemaakt voor leidende principes en transitiepaden als uitkomst van een co-creatie proces met de gemeente. De synergie en meerwaarde tussen de resilience-doelstellingen zijn doorvertaald naar lessen en aanbevelingen vanuit het transitieperspectief. Deze aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de voortzetting van het proces om samen met de inwoners, bedrijven en organisaties in Rotterdam de veerkracht van de stad te vergroten. De ontwikkeling van de resilience-strategie is het startpunt hiervoor geweest, geïnitieerd door de gemeente in een reflexief leerproces.

 

Download het DRIFT-rapport hier.

 

Het DRIFT-rapport is ook te vinden op de website van Resilient Rotterdam. De strategie is hier te downloaden.