Course

Opleiding transitiemanagement – overview page

15 Nov, 2023 - 20 Mar, 2024

 
Our longest running and highly popular course Transition Management provides a diverse group of participants a very thorough introduction to the theory and practice of transition management. This course combines lectures by prominent transition scholars and expert practitioners with action-based learning through working sessions, discussions and work on personal transition cases. 
 
(course description continues in Dutch)
 
Inschrijving en informatie per editie

Op deze overzichtspagina verwijzen we je graag naar door naar de verschillende edities van deze opleiding. Klik hieronder op de editie waar je meer over wilt weten of waar je je voor wilt inschrijven:

Over de opleiding algemeen

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in finance, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst.

 

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 

 

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod: het maken van een systeemanalyse; het creëren van een transitiearena; de rol van visieontwikkeling; het creëren van nieuwe agenda’s en coalities; het doen van transitie-experimenten; evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

  • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
  • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
  • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan ingrijpen en bijsturen.
  • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld.
  • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
  • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
  • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organsiatie.

 
Voor wie?

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

 

Docenten

Tijdens dit leertraject wordt je bijgespijkerd en uitgedaagd door een groep van 10+ ervaren docenten, allen transitie-experts. Per editie kan de samenstelling iets wisselen, maar vaste krachten zijn Prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities & directeur DRIFT, Prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheidstransities, Dr. Flor Avelino, Hoogleraar Organisaties en Duurzaamheid en Mr.drs. Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €6459,50 (vrijgesteld van BTW).

 

 

Meer informatie

Heb je vragen over deze opleiding? Of ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van deze of andere onderwijstrajecten? Neem contact op met het Transition Academy team: transitionacademy@drift.eur.nl.