Course

Social Innovation and Transformation (Dutch)

07 Feb, 2017 - 30 May, 2017

 

In February, a new edition of our successful masterclass Social Innovation and Transformative Change (in Dutch) will start. This masterclass is developed and organized in collaboration with Erasmus Academie and provides a broad insight in social innovation, drawing on insights from the TRANSIT research  project on Transformative Social Innovation, and the practice of social entrepreneurship and participative citizenship.

 

Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief in het organiseren van diensten en producten die voorheen door de overheid of het bedrijfsleven werden aangeboden. Steeds vaker ook ontstaat er bedrijvigheid met een maatschappelijke doelstelling: sociaal ondernemerschap. Er ontplooien zich initiatieven in allerlei domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, huizenbouw en energievoorziening. Deze laten de grenzen vervagen tussen consumenten en producenten, burgers en sociale ambtenaren en activisten en ondernemers.

Overheden, bedrijven en andere organisaties zoeken manieren om op een goede en effectieve manier om te gaan met deze ontwikkelingen en transformaties. Tegelijkertijd dienen zij ze duurzaam te verbinden met grote maatschappelijke vraagstukken zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat, klimaatverandering en duurzaamheidsambities.

In deze masterclass ga je samen met onderzoekers en professionals in op deze processen van sociale innovatie en de daarbij horende dilemma’s en uitdagingen. je krijgt handvatten om op een constructieve en duurzame manier met deze uitdagingen om te gaan en leert te faciliteren middels nieuwe vormen van participatieve samenwerking, alternatieve business modellen en organisatievormen.

“Inspiratie, energie en kennis geeft deze masterclass. Vanuit verschillende perspectieven leren kijken, de vertaling van de theorie naar de praktijk en omgekeerd. Gedreven docenten die met passie hun verhaal vertellen en kennis delen. Je krijgt zoveel handvatten aangereikt die je kan toepassen in jouw praktijk. Ik kan het een ieder aanraden die openstaat voor vernieuwing en verandering”

–  Trees van der Gun – JSO Expertise Centrum, 2014

De Masterclass bestaat uit zes dagen verspreid over drie maanden. De dagen bestaan voor een deel uit colleges en voor een deel uit interactieve discussies en werksessies waarin je wordt uitgedaagd om opgedane kennis direct toe te passen op situaties in de eigen werk- en/of leefomgeving. Om dit laatste te bewerkstelligen werk je tijdens de masterclass aan een persoonlijke sociale innovatie-casus.

 

De Masterclass Sociale Innovatie en transformatie biedt een unieke kans om

 

  • Intensief te leren over één van de meest relevante thema’s van de 21e eeuw
  • Onder begeleiding van de meest toonaangevende docenten te werken aan een relevant theoretisch kader
  • Begeleiding bij je persoonlijke casus te krijgen van docenten uit zowel de academische wereld als de praktijk
  • Kennis te maken met een aantal van de meest vooraanstaande Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke verandering, transities en sociale innovatie
  • Een relevant netwerk op te doen

 

Kerndocenten

Dr. Flor Avelino en Julia Wittmayer MSc van DRIFT. Flor en Julia zijn als wetenschappelijk coördinatoren onder andere betrokken bij TRANSIT, een grootschalig internationaal onderzoek naar sociale innovatie en transformatie.

 

Meer informatie

De Masterclass Sociale Innovatie en Transformatie gaat op dinsdag 6 februari 2018 van start. Je kunt je hier voor de Masterclass inschrijven. Meer weten over de inhoud van de Masterclass? Download de factsheet voor meer informatie of neem contact op via info@erasmusacademie.nl.