Course

Opleiding Transitiemanagement – herfst 2023

13 Sep, 2023 - 20 Dec, 2023

 

This eight-day course combines lectures from prominent transition scientists and hands-on experts with action-based learning using personal transition cases, practical sessions and discussions.

 
(the rest of this page and the course itself are in Dutch)
 

De opleiding zit helaas vol. Ook heeft de wachtlijst haar maximum aantal plekken bereikt. Je kunt je nog wel inschrijven voor onze andere opleidingen, en op 22 juni 2023 om 10:00 openen we de inschrijvingen voor de wintereditie.

 

Herfst 2023

Deze editie van de opleiding Transitiemanagement wordt op locatie in Utrecht georganiseerd. De laatste dag zal in Rotterdam plaatsvinden.

 

Over de cursus

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatie processen richting een duurzame toekomst.

 
Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
 
Herman–Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor

 

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 

 

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod: het maken van een systeemanalyse; het creëren van een transitiearena; de rol van visieontwikkeling; het creëren van nieuwe agenda’s en coalities; het doen van transitie-experimenten; evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

 • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
 • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
 • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan intervenieren en bijsturen.
 • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld
 • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
 • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
 • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organsisatie.
 • Krijg je van de DRIFT Transition Academy een certificaat voor afronding van deze cursus, mits je je casuswerk inlevert.

 

Data & tijdsinvestering

De opleiding vindt plaats op de volgende (woens)dagen van 09:00 uur – 17:00 uur. De slotdag zal eindigen rond 16:30 uur.

 • 13 September
  • Introductie Transitiedenken – PJ Beers
  • Marjan Minnesma – Urgenda: urgentie & crisisaanpak
 • 27 september 2023
  • Bram Verhees – Historisch Perspectief
  • Reflector bijeenkomst
 • 11 oktober 2023
  • Derk Loorbach – Transitiesturing
  • Flor Avelino – Macht in Transities
 • 25 oktober 2023
  • T.b.d. – Expirimenteren
  • PJ Beers – Reflexieve Monitoring
 • 8 november 2023
  • Gijs Diercks – Exnovatie
  • John Grin – Koppelkansen en Governance
 • 22 november 2023
  • Tessa de Geus – Rechtvaardigheid in Transities
  • Reflector Bijeenkomst
 • 6 december 2023
  • Jord Neuteboom – Transitiemanagement in praktijk : Zorg
  • Igno Notermans – Gedrag in Transities
 • 20 december 2023
  • Jan Rotmans – omarm de chaos & de persoonlijke transitie
  • Eindpresentaties van de deelnemers

De studielast voor deze opleiding is sterk persoonsgebonden. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per
opleidingsdag (er zijn geen vrijstellingen). Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de persoonlijke transitiecasus en eindpresentatie.

 

Wie worden transitiekenners en -doeners?

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op zowel wetenschappelijke theorie als kennis uit de praktijk. Je moet ervoor wetenschappelijke publicaties lezen en bespreken, maar we vereisen geen specifiek opleidingsniveau.

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €6459,50 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

 

Meer informatie & aanmelding

De opleiding zit helaas vol. Ook de wachtlijst heeft geen plekken. Heb je vragen over deze opleiding? Of ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van deze of andere onderwijstrajecten? Neem contact op met Marc van Drunen.

 

Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden aan het registreren, zoals kortingen. De opleiding Transitiemanagement leidt niet op tot externe (branche-/staats-) examens en afronding van de cursus biedt geen kwalificatie/bevoegdheid.