Course

Opleiding Transitiemanagement – lente 2023

15 Mar, 2023 - 28 Jun, 2023

 

This eight-day course combines lectures from prominent transition scientists and hands-on experts with action-based learning using personal transition cases, practical sessions and discussies. 

 

(the rest of this page and the course itself are in Dutch)

 

De lente-editie 2023 zit vol. Medio 2023 openen we de inschrijving voor de editie herfst 2023.

 

Lente 2023

Deze editie van de opleiding Transitiemanagement wordt weer op locatie in het mooie Rotterdam georganiseerd.

 

Over de cursus

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatie processen richting een duurzame toekomst.

 
Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
 
Herman–Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor

 

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 

 

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod: het maken van een systeemanalyse; het creëren van een transitiearena; de rol van visieontwikkeling; het creëren van nieuwe agenda’s en coalities; het doen van transitie-experimenten; evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

 • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
 • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
 • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan intervenieren en bijsturen.
 • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld
 • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
 • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
 • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organsisatie.
 • Krijg je van de DRIFT Transition Academy een certificaat voor afronding van deze cursus, mits je je casuswerk inlevert.

 

Data & tijdsinvestering

De opleiding vindt plaats op de volgende (woens)dagen van 09:30 uur – 16:30 uur. De slotdag zal eindigen rond ca. 16:30 uur.

 • 15 (start) en 22 maart 2023
 • 5 en 19 april 2023
 • 17 en 31 mei 2023
 • 14 en 28 juni 2023

De studielast voor deze opleiding is sterk persoonsgebonden. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per
opleidingsdag (er zijn geen vrijstellingen). Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de persoonlijke transitiecasus en eindpresentatie.

 

Wie worden transitiekenners en -doeners?

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op zowel wetenschappelijke theorie als kennis uit de praktijk. Je moet ervoor wetenschappelijke publicaties lezen en bespreken, maar we vereisen geen specifiek opleidingsniveau.

 

Docenten (in volgorde van verschijnen)

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €6459,50 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

 

Tot en met 2022 boden we deze opleiding in samenwerking met ‘Erasmus Academie’ aan. Per 1 januari staakt Erasmus Academie echter haar activiteiten, wat betekent dat er nu opnieuw een certificatie voor BTW-vrijstelling plaatsvindt (de zogenaamde CRKBO). Wij verwachten deze vrijstelling ruim voor aanvang van de cursus opnieuw te verkrijgen. Mocht dit onverhoopt door onvoorziene omstandigheden niet het geval zijn, dan betaalt DRIFT de BTW voor alle deelnemers (of degene die deelname betaalt) die BTW niet kunnen terugvragen (zoals overheden, particulieren, en de meeste stichtingen/verenigingen).

 

Meer informatie & aanmelding

Heb je vragen over deze opleiding? Of ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van deze of andere onderwijstrajecten? Neem contact op met Serf Doesborgh.

 

Deze editie van de opleiding is volgeboekt.

 

Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden aan het registreren, zoals kortingen. De opleiding Transitiemanagement leidt niet op tot externe (branche-/staats-) examens en afronding van de cursus biedt geen kwalificatie/bevoegdheid.