Course

Accelerating the Energy Transition 2019

12 Feb, 2019 - 18 Jun, 2019

 
In Februari 2019 we will kick-off the fourth edition of our 5-day masterclass ‘Accelerating the Energy Transition’ [in Dutch]. This post-graduate masterclass is aimed at people working on an alternative, more sustainable energy system. The masterclass helps you develop a deeper understanding of the urgent challenges and opportunities in the current energy system from a transition perspective. The knowledge, network of fellow change agents and applied work-sessions will provide a strategic impulse to your work on the energy transition.
 
Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en aardbevingen in Groningen zorgen in Nederland voor een steeds luidere roep om een duurzaam energiesysteem. Helaas zijn we geen koploper als het gaat om de omslag naar een duurzaam energiesysteem. Toch zijn er signalen dat ook in Nederland de energietransitie op gang komt. Nieuwe spelers eisen een rol op in de energievoorziening en het energiesysteem decentraliseert.
 
Hoe de transitie richting een duurzame energiesysteem zal verlopen staat niet in steen gebeiteld. Op de middellange termijn is het daarom voor alle partijen – nieuw en oud – belangrijk om inzicht, flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen om met onzekerheden om te kunnen gaan. Deze Masterclass gaat in op die ambitie.
 
Voor wie?
De Masterclass Energietransitie is een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, bedoeld voor mensen die (willen) werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. In het bijzonder is deze masterclass bedoeld voor:

 • Medewerkers van (semi)overheden die hun rol willen vormgeven in het ontwikkelen van duurzame energie en/of ondersteuning willen bieden aan de vragen vanuit de samenleving
 • Energiebedrijven en nieuwe energie-ondernemers, waaronder lokale energiecoöperaties
 • Intermediairs, zoals medewerkers van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerkbedrijven

 
Data 
De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen van 9.30 – 17 uur en een (facultatief) terugkommoment. De masterclass gaat van start op dinsdag 12 februari 2019. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei. De slotdag is op 18 juni 2019. De masterclass vindt plaats op 5 verschillende, centrale locaties in het land.
 
Programma 
Hou deze pagina in de gaten. Het volledige programma met docenten en gastsprekers zal binnenkort worden gepubliceerd.
 
Dag 1 – dinsdag 12 februari
Introductie in Transitiekunde en de Energietransitie.

Dag 2 – dinsdag 12 maart
De rol van kennis in de energietransitie: opties voor de gebouwde omgeving.

Dag 3 – dinsdag 9 april
Perspectief van de bottom-up energiebeweging

Dag 4 – dinsdag 14 mei
Samenwerking in de energietransitie

Dag 5 – dinsdag 18 juni
Versnelling van de Energietransitie
 
 
Leerdoelen

 • Analyseer en doorgrond actuele ontwikkelingen in het energiesysteem
 • Krijg inzicht in de uitdagingen en oplossingen en in de rol van diverse spelers
 • Vergroot je kennisbasis van beschikbare technologieën & strategische implementatie
 • Begrijp obstakels en kansen van sociale, politieke en institutionele aard
 • Leer draagvlak te creëren en initiatief te stimuleren voor transitie
 • Pas opgedane kennis en inzichten toe op eigen energietransitieproject of vraagstuk
 • Bouw een lerend netwerk rondom jouw transitie-uitdaging.

 
Opzet
De Masterclass biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk. Vijf samenhangende uitgangspunten vormen de rode draad van de cursus:
 

  • Systeem- en probleemanalyse: Welke grote veranderingen voltrekken zich momenteel in het energiesysteem? Hoe laten deze veranderingen zich duiden?
  • Toekomstvisie: Hoe ziet een duurzaam energiesysteem voor Nederland er uit? Welke alternatieven bestaan er voor de vraag naar warmte, elektriciteit en transport in de verschillende sectoren? Wat betekent decentralisering van het energiesysteem?
  • Positioneren: Welke rol kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor zich zelf kiezen om de energietransitie lokaal te faciliteren? Welke randvoorwaarden en dilemma´s doen zich hierbij voor?
  • Activeren: Hoe creëer je draagvlak voor energietransitieprojecten en hoe stimuleer je al bestaand maatschappelijk initiatief? Hoe communiceren overheden en maatschappelijke partijen hun keuzes naar doelgroepen, de media en het brede publiek?
  • Al doende leren: De transitie is een continu leerproces. Hoe kunnen geleerde lessen geborgd worden?

 

Voor jou als deelnemer is een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen en delen van kennis. Dit doe je onder andere met het (door)ontwikkelen van je eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundig perspectief. De Masterclass is er op gericht om de netwerken van deelnemers te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert.
 
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 3069 ex BTW. Aan het einde van de masterclass Versnelling van de Energietransitie ontvangen de deelnemers een certificaat van DRIFT.
 
Geïnteresseerd?
Schrijf je direct in via deze link of neem contact op met Mees Schouwenaar voor meer informatie. Bekijk ook deze blog waarin Nienke Bloksma, deelnemer aan de Masterclass in 2016, vertelt over haar ervaringen.
Wildcards
Wil je deelnemen aan de Masterclass, maar heb je een kleiner budget? Wij geloven dat diversiteit cruciaal is voor het versnellen van de transitie naar een duurzame, eerlijke samenleving. Daarom geven wij twee WildCards weg waarmee gemotiveerde veranderaars kosteloos kunnen deelnemen aan onze Masterclass Versnelling van de Energietransitie. Lees hier meer.