course

Transitie Monitoring

11 Oct, 2018 - 01 Nov, 2018

 
Due to very positive reception last year, our Transition Monitoring course will be offered again next fall. This time as a 2,5 day course. The new dates will be announced shortly! 

 

Pioneers struggling with monitoring in the context of sustainability transitions: you are not alone. Whether you’re facilitating transition experiments in the social domain, around nature based solutions, setting up an innovative project for citizen participation or just eager to learn about reflexive monitoring, our 2 day Masterclass Transition Monitoring will provide you with valuable new approaches and insights.

 

In this two day course (in Dutch),  dr. PJ Beers (DRIFT) and dr. Barbara van Mierlo (Wageningen University) will guide you through the ins and outs of reflexive monitoring.  This course can also be offered InCompany and in English. Please get in touch with Marijke de Pous if you would like to discuss the possibilities.

 

Read more (In Dutch)

Transities gaan om onzekere processen: het effect van interventies hangt af van andere projecten en programma’s en wordt mede bepaald door veranderingen in het regime en landschapsontwikkelingen. De tweedaagse verdiepingsmodule Transitiegericht Monitoren biedt concrete handvatten gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken – voor alle transitionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen vergroten.

 

Of je je nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie. Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die nopen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren.

 

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Een systeeminnovatie openbaart zich bovendien pas op langere termijn. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.

 

Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Reflexieve monitoring richt zich daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering en op lange termijn ambities en identificeert vroege en zwakke signalen van systeeminnovaties.

 

De resultaten in het kort
Deze tweedaagse verdiepingsmodule biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.

Na deelname aan de masterclass:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Kun je beoordelen of de methodiek van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Ben je in staat om gericht monitoringstechnieken en -methoden te kiezen bij een specifieke transitiecasus;
  • Doe je praktijkervaring op met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen je eigen context

Datums

Wil je op de hoogte blijven van mogelijke volgende edities van de module Transitiegericht Monitoren? Laat dan hier je gegevens achter!

 

Doelgroep
Deze verdiepingsmodule is specifiek ontwikkeld voor alumni van de Erasmus Academie die aan de Masterclasses Transitiemanagement en Sociale Innovatie hebben deelgenomen, voor professionals die zich bezighouden met diverse transitieopgaven zoals systeeminnovaties, keteninterventies en sociale vernieuwing, en voor transitionals die hun kennis en competenties op het gebied van leren en monitoring willen vergroten.

 

Docenten
PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

 

Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken.

 

Ze heeft de methodologie van Reflexive Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid.

 

Studiebelasting
Tijdens de bijeenkomst en tussen de 2 lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt je onder begeleiding van de beide docenten uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring op je eigen ingebrachte casus.

 

Meer informatie en inschrijven
Heb je interesse in deelname aan deze verdiepingsmodule? Bekijk de brochure voor meer informatie of laat hier je gegevens achter zodat wij je op de hoogte kunnen houden van volgende edities. Voor vragen kan je contact opnemen met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen bij de Erasmus Academie.