Course

Masterclass Transition Management

23 Sep, 2020 - 27 Jan, 2021

 
Our longest running and very popular Masterclass Transition Management has been providing a diverse group of participants a very thorough basis in the theory and practice of transition management. This masterclass is developed and organized in collaboration with Erasmus Academie and combines lectures given by prominent transition scholars and expert practitioners with action based learning through the development of a personal transition cases, working sessions and discussions. 

 
— Read further in Dutch —
 
Transitiemanagement 2020 volgeboekt
De masterclass Transitiemanagement zit helemaal vol! Je kunt nog wel een plekje op de wachtlijst bemachtigen. Laat daarvoor hier je gegevens achter.

 

Over de cursus

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatie processen richting een duurzame toekomst.

 
Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
Herman–Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor.

 

Opzet en inhoud
Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleidt door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 
 
De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod:
 

 • het maken van een systeemanalyse;
 • het creëren van een transitiearena;
 • de rol van visieontwikkeling;
 • het creëren van nieuwe agenda’s en coalities;
 • het doen van transitie-experimenten;
 • evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 
Resultaten.
Na afloop van de opleiding:

 • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
 • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
 • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan intervenieren en bijsturen.
 • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld
 • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
 • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
 • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organsiatie

 

Data
De opleiding Transitiemanagement vindt plaats op de volgende woensdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur:

 

 • 23 september 2020 (start)
 • 7 en 28 oktober 2020,
 • 11 en 25 november 2020,
 • 9 december 2020,
 • 13 en 27 januari 2021 (slot) 

 

Doelgroep
De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

 
Docenten

 
Meer informatie & aanmelding
Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van de Erasmus Academie of download direct de brochure. Heb je vragen? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen van de Erasmus Academie.

 
Ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van de opleiding of zoek je informatie en advies over andere masterclasses van DRIFT Transition Academy? Neem contact op met Marijke de Pous.