Course

Opleiding transitiemanagement – winter 2022

23 Nov, 2022 - 29 Mar, 2023

 
Our longest running and highly popular course Transition Management provides a diverse group of participants a very thorough introduction to the theory and practice of transition management. This course is developed and organized in collaboration with Erasmus Academie and combines lectures by prominent transition scholars and expert practitioners with action-based learning through working sessions, discussions and work on personal transition cases.
 
This course is fully booked. In 2023 we’ll have a new edition of this course. You can still sign up for our other courses Versnelling van de Energietransitie and Reflexief Monitoren. You can still sign up for the reserve list.
 
(course description continues in Dutch)
 
Winter 2022

Deze editie van de opleiding Transitiemanagement wordt weer op locatie in het mooie Rotterdam georganiseerd.
 
Over de cursus
Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatie processen richting een duurzame toekomst.

 
Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
 
Herman–Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor

 
Opzet en inhoud
Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleidt door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 
 
De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod:
 

 • het maken van een systeemanalyse;
 • het creëren van een transitiearena;
 • de rol van visieontwikkeling;
 • het creëren van nieuwe agenda’s en coalities;
 • het doen van transitie-experimenten;
 • evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 
Resultaten.
Na afloop van de opleiding:

 • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
 • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
 • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan intervenieren en bijsturen.
 • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld
 • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
 • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
 • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organsiatie

 
Data
De opleiding vindt plaats op de volgende (woens)dagen van 09:30 uur – 16:30 uur. De slotdag op 30 juni zal eindigen rond ca. 16:30 uur.

 • 9 (start) en 23 november 2022
 • 7 december 2022
 • 18 januari 2023
 • 1 en 15 februari 2023
 • 8 maart 2023
 • Slotdag: 29 maart 2023

Doelgroep
De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.
 
Docenten (in volgorde van verschijnen)

 
Meer informatie & aanmelding
Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van de Erasmus Academie of download direct de brochure. Heb je vragen? Neem contact op met Team Erasmus Academie.
 
Ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van de opleiding of zoek je informatie en advies over andere opleidingen van DRIFT Transition Academy? Neem contact op met Serf Doesborgh.