Course

Masterclass Ruimte in Transitie

10 Sep, 2021 - 03 Dec, 2021

 
Whether we want a local economy, a flexible workspace (at home), or climate-neutral public transport: public and private space plays a central role in societal transitions. This 6-day masterclass – first of its kind in Flanders – lets you discover how to shake up public and private space in your day-to-day work. Sign up now for our masterclass and experience 6 deep-dive transition sessions, with 14 renowned speakers, at 6 inspiring locations.

(course description continues in Dutch)
 
Eerste hulp bij historische kanteling
Energie, mobiliteit, zorg, arbeidsmarkt, de grondstoffeneconomie: tal van maatschappelijke systemen hebben ons lang geholpen, maar lopen vast vandaag. Op verschillende van deze terreinen vinden er tegelijkertijd transities plaats: historische kantelingen, hopelijk richting een duurzamere samenleving.
 
Ruimte speelt een centrale rol in deze transities: denk aan het herdenken van publieke én private ruimte op weg naar een klimaatneutrale samenleving, slimme applicaties en nieuwe concepten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen, brownfieldontwikkeling voor lokale maakindustrie, en de introductie van kleinschalig (samen)wonen – er kan zo veel.
 
Picture of designer working on city planning using virtual reality tools
Maar wie aan de slag gaat met ruimte in transitie loopt tegen vragen op: Hoe kan ik de actuele, onstuimige ontwikkelingen beter begrijpen en hoe vind ik daarin mijn eigen rol? Hoe combineer ik visionaire ambities met korte termijn resultaat? En hoe weet ik technologische innovatie om te zetten tot een transformatieve innovatiekracht?
 

Antwoord op deze vragen is opeens dichtbij: de 6-daagse Masterclass Ruimte in Transitie is het eerste en enige programma rondom ruimte en transitie in Vlaanderen.

 
Masterclass met unieke leerdoelen
Tijdens deze masterclass …
 

  • ontwikkel je een kennisbasis van transitiedenken en transitiemanagement;
  • doorzie je de rol van jouw organisatie in maatschappelijke transities;
  • leer je een reflexieve houding aan om transitiegericht te interveniëren en bij te sturen;
  • analyseer je de transitiedynamiek in je eigen sector en herken je patronen van onduurzaamheid;
  • identificeer je relevante actoren en (machts-)relaties en initieer je nieuwe samenwerkingsvormen;
  • en leer je ruimte creëren voor fundamentele verandering in je eigen organisatie en werkveld!

 
Voor wie verandering wil
Deze masterclass is ontworpen voor architecten, ruimtelijke planners, vastgoedontwikkelaars, promotoren, beleidsmedewerkers, het management van logistieke, mobiliteits-, energie-, zorg- en nutsbedrijven, … eenieder die vanuit hun dagelijkse praktijk met transitievraagstukken geconfronteerd wordt. Deelnemers worden uitgedaagd om het thema ‘ruimte’ op te schudden en hierdoor nieuwe inzichten te verwerven.
 
6 sessies, 14 sprekers, 5 locaties
10 & 24 september, 10 & 29 oktober, 19 november en 3 december 2021
 
Ontdek met Derk Loorbach (DRIFT) of het allemaal zin heeft, “dat geploeter voor transities”. Verken met Dr. Ir-Arch. Tom Coppens (Universiteit Antwerpen) de socio-technische crisis rondom ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen en waar de kiemen liggen voor een transitie. En ervaar een atypische benadering van ruimte met Kiki Vervloessem (choreografe en adjunct algemeen directeur Opera Ballet Vlaanderen).
 
Zie onze brochure voor een volledig overzicht van deze, en de 11 andere vermaarde en verrassende sprekers en hun onderdelen. De sessies vinden plaats op diverse spraakmakende locaties in Antwerpen, Brussel en Gent, zoals het Maison de La Poste, Ferme Abbatoir en het Havenhuis.
 

 
Inschrijven
De deelnameprijs voor deze 6-daagse masterclass bedraagt € 2.960,- (excl BTW).
 
Inschrijven kan via deze link.
 
De Masterclass Ruimte in Transitie is een co-productie van DRIFT en Bopro Academy verbonden aan Bopro NV (BE). Onze samenwerking vindt zich in een gedeeld maatschappelijk belang om duurzame transities te versnellen en hiertoe de nodige capaciteit op te bouwen. Beide partners zetten hun expertise en netwerk in om van deze opleiding een toonaangevend initiatief te maken.