Course

Opleiding Reflexief Monitoren

18 Jan, 2024 - 21 Mar, 2024

 
Pioneers struggling with monitoring in the context of sustainability transitions: you are not alone. Whether you’re facilitating transition experiments in the social domain, around nature based solutions, setting up an innovative project for citizen participation or just eager to learn about reflexive monitoring, our Reflexive Monitoring course will provide you with valuable new approaches and insights.
 
In this course,  dr. PJ Beers (DRIFT) and dr. Barbara van Mierlo (WUR) will guide you through the ins and outs of reflexive monitoring. This course can also be offered InCompany and in English.
 
(the rest of this page and the course itself are in Dutch)
 
De methode en opleiding in beeld

 
Over deze opleiding
Omdat je in transitie-opgaven altijd te maken hebt met onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat écht belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.
 
Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen, maar dat staat haaks op wat we weten over sociaal-maatschappelijke transities, die volzitten met onzekerheid en controverse.
 
De resultaten in het kort
Deze opleiding biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.
 
Na deelname aan de opleiding:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Kun je gericht kiezen welke monitoringstechnieken en -methoden passen bij een specifieke transitiecasus;
  • Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen je eigen context

 
Kosten
De kosten voor deelname bedragen €2650,00 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.
 
Data
De opleiding vond plaats op de volgende data:

  • Donderdag 18 Januari 2024 (dag 1)
  • Donderdag 8 Februari 2024 (dag 2)
  • Donderdag 21 Maart 2024 (dag 3) – Intervisie in kleine groepen, ochtend (09:30 uur – 13:00 uur) of middag (14:00 uur – 17:30 uur)

 
Doelgroep
Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
 
Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?

Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk?

Meld je dan aan voor deze module.
 
Docenten
DRIFT organiseert de opleiding samen met Wageningen University & Research.
 
PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.
 
Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken en heeft de methodologie van Reflexive Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid.
 
Studiebelasting
Ter voorbereiding van de lesdagen krijg je lees- en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten en na de twee lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Onder begeleiding van de docenten word je uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring. Na de tweede cursusdag ga je zelf verder aan de slag. In de afsluitende derde intervisie bijeenkomst bespreek je met een kleine groep medecursisten je ervaringen met als doel om je monitoringsaanpak nog verder te verbeteren en ook anderen te helpen bij hun aanpak.
 
Inschrijven?
De inschrijving voor begin 2024 is gesloten.