Course

Reflexive Monitoring

05 Nov, 2020 - 21 Jan, 2021

 
Pioneers struggling with monitoring in the context of sustainability transitions: you are not alone. Whether you’re facilitating transition experiments in the social domain, around nature based solutions, setting up an innovative project for citizen participation or just eager to learn about reflexive monitoring, our Masterclass Reflexive Monitoring (in Dutch) will provide you with valuable new approaches and insights.
 
In this course,  dr. PJ Beers (DRIFT) and dr. Barbara van Mierlo (Wageningen University & Research) will guide you through the ins and outs of reflexive monitoring.  This course can also be offered InCompany and in English. Please get in touch with Marijke de Pous if you would like to discuss the possibilities.
 
Read further in Dutch
Of je je nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie: steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die vragen om andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren. De masterclass Reflexief Monitoren geeft je concrete handvatten, specifiek gericht op leren en bijsturen in transitievraagstukken – voor alle transitionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen vergroten.
 
Transitie-opgaven worden gekenmerkt door onverwachte obstakels en kansen. Vaak blijkt pas tijdens het proces wat écht belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.
 
De resultaten in het kort
Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.
 
Na deelname aan de masterclass:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Ben je in staat om gericht monitoringstechnieken en -methoden te kiezen bij een specifieke transitiecasus;
  • Doe je praktijkervaring op met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen je eigen context

 
Data
De masterclass vindt plaats op de volgende data:

  • Donderdag 5 november 2020 (dag 1)
  • Donderdag 26 november 2020 (dag 2)
  • Donderdag 21 januari 2021 (dag 3 – dagdeel intervisie in kleine groepen)

 
Doelgroep
Deze masterclass is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
 
Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag? Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk? Meld je dan aan voor deze module.
 
Docenten
Erasmus Academie organiseert de opleiding Reflexief Monitoren in samenwerking met DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam en Barbara van Mierlo, Wageningen University & Research.
 
PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.
 
Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken en heeft de methodologie van Reflexive Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid.
 
Studiebelasting
Tijdens de bijeenkomst en tussen de 2 lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt je onder begeleiding van de beide docenten uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring op je eigen ingebrachte casus. Op dag 3 worden de ervaringen met uitvoering reflexieve monitoring in of vanuit de eigen organisatie met elkaar gedeeld.
 
Meer informatie en inschrijven
De kosten voor deelname aan de masterclass Reflexief Monitoren bedragen €2.250,-. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Alumni van de Erasmus Academie en DRIFT’s Transition Academy kunnen zich inschrijven voor het gereduceerde tarief van €2.025,- (incl. dagarrangement, vrijgesteld van BTW).
 
Heb je interesse in deelname? Bekijk de brochure voor meer informatie of meld je direct aan via de website van de Erasmus Academie.
 
Voor vragen kan je contact opnemen met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen bij de Erasmus Academie.