Course

Masterclass Maatschappelijke Transities in Praktijk

10 Oct, 2019 - 13 Dec, 2019

 
Een primeur: de eerste Masterclass Maatschappelijke Transities in Praktijk in België, gelanceerd door DRIFT’s Transition Academy & Meneer de Leeuw! Voor ambitieuze vernieuwers die op zoek zijn naar kennis en handvatten om buiten de gebaande paden bij te dragen aan werkelijke verandering.
 
Fundamentele verandering is nodig om tot een duurzame toekomst te komen. Of het nu gaat om voedsel, mobiliteit, zorg of onze verspillende omgang met grondstoffen, onze huidige systemen zijn onvolhoudbaar. Gelukkig staan op veel plekken ambitieuze ondernemers, beleidsmakers, middenveldorganisaties, actieve burgers, … op om werk te maken van transitie.
 
Zulke vernieuwers lopen daarbij tegen allerlei vragen op, fundamentele verandering is immers niet eenvoudig. Hoe kan ik de onstuimige ontwikkelingen die nu gaande zijn beter begrijpen – en hoe vind ik daarin mijn eigen rol? Hoe combineer ik visionaire ambities met korte-termijn resultaat? Hoe organiseer ik succesvol co-creatie om de innovatiekracht van verschillende partijen aan te spreken? Hoe werk ik samen met andere veranderaars om effectief de huidige status-quo uit te dagen?
 
De vierdaagse >Masterclass Maatschappelijke Transities in Praktijk brengt een groep gedreven vernieuwers samen om antwoorden te vinden op deze en andere vragen. De organisatie is in handen van DRIFT’s Transition Academy (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Meneer de Leeuw. De Masterclass bouwt voort op hun uitgebreide ervaring met het begeleiden van transitie processen en het ondersteunen van koplopers in België, Nederland en wereldwijd. Van het teruggeven van straten aan bewoners in Gent tot het aanjagen van verandering in de mondiale kledingindustrie. Aan bod komen praktische handvatten, waar de deelnemers zelf mee aan de slag kunnen in hun eigen casus, verdieping aan de hand van theoretische kaders en inspirerende verhalen van koplopers.
 
Leerdoelen

  • Maatschappelijk verandering begrijpen vanuit transitieperspectief
  • Transitiedynamiek in je sector en/of domein analyseren
  • Relevante actoren en machtsrelaties identificeren
  • Nieuwe vormen van samenwerking initiëren
  • Ruimte creëren voor fundamentele verandering in je eigen organisatie en veld
  • Authentiek veranderingen (bege)leiden
  • Je eigen bijdrage aan transitie inzichtelijk maken en kunnen bijsturen

 
Bij succesvolle voltooiing van de Masterclass ontvangen de deelnemers een certificaat van DRIFT.
 
Voor wie?
De  Masterclass Maatschappelijke Transities in Praktijk is ontworpen voor vernieuwers, strategen, procesbegeleiders en ondernemers uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en maatschappelijke initiatieven die lessen en praktische handvatten zoeken voor het versnellen en richting geven van transities.
 
Bij eerdere succesvolle Masterclasses in Nederland varieerde dit van innovatie in het hoger onderwijs tot het terugdringen van ongelijkheid in steden, van de rol van burgerbewegingen in de energietransitie tot de toekomst van het voedselsysteem, van mobiliteitstransitie in provincies tot de ontwikkeling van een radicale strategie voor een ‘fossiele’ KMO.
 
Programma
De Masterclass bestaat uit acht thematische modules van ieder een halve dag, plus een verbredingsmiddag. Het programma bevat interactieve lezingen en gezamenlijke werkopdrachten. Deelnemers worden uitgedaagd om de nieuwe opgedane concepten en inzichten direct toe te passen op hun eigen praktijk door stapsgewijs hun casus uit te werken.
 
Tussen de bijeenkomsten door worden de casussen van feedback voorzien. Iedere deelnemer krijgt een begeleider passend bij zijn/haar casus toegewezen. Het begeleidende team bestaat uit de docenten plus Nele D’Haese en Wim Debacker (VITO).
 
De Masterclass is geconcentreerd in 2 lesdagen in oktober en 2 dagen in november, plus een verbredingsmiddag in december.
 
Donderdag 10 oktober   – Kennismaking transities | Systeemanalyse
De eerste dag krijgen de deelnemers een beter begrip van hoe fundamentele verandering plaatsvindt. Hierbij komen historische voorbeelden aan bod en worden de basisconcepten van transitietheorie geïntroduceerd, zoals complexiteit, persistentie, niche-regime dynamiek en incrementele versus radicale verandering. We maken kennis met elkaar en elkaars casussen en werken gezamenlijk aan een oefening om de dynamiek van opbouw en afbraak in verschillende systemen in kaart te brengen.
 
Docenten: Prof. Derk Loorbach (DRIFT) en Chris Roorda (DRIFT).
 
Vrijdag 11 oktober – Leven blazen in transitiesturing | Ondernemen voor transitie
Dag twee staat in het teken van het beïnvloeden en versnellen van transities. We blazen leven in de theorie van transitiesturing en gaan op zoek naar de noodzakelijke voorwaarden om authentiek en creatief veranderingen te kunnen (bege)leiden. We zijn te gast in Gent en laten ons hier inspireren door het verhaal van de mobiliteitsarena, het tijdelijke netwerk ‘Lab van Troje’ en de Leefstraten. Aan de hand van deze en andere voorbeelden bespreken we de rol van (sociaal) ondernemerschap in transitie en gaan we aan de slag met het schakelen tussen lange en korte termijn, het uitlijnen van visies en acties.
 
Docenten: Dries Gysels (Meneer de Leeuw) en Wim Debacker/Nele D’Haese (VITO), met een gastbijdrage van een actieve bewoner van één van de Leefstraten.
 
Donderdag 7 november – Macht in transitie | Nieuwe rollen
‘Machteloosheid vormt een groter obstakel voor verandering dan de macht der gevestigde belangen.’ Op deze derde cursusdag verkrijgen we een beter en meer gelaagd begrip van macht, aan de hand van theorie en praktijk. Ook verkennen we hoe processen van empowerment en disempowerment transities kunnen beïnvloeden. In de middag gaan we dieper in op de verschillende rollen die mensen en organisaties innemen in transities. We leren over het Antwerpse Stadslab2050 en hoe hiermee actoren worden uitgedaagd nieuwe rollen en samenwerkingen op te zoeken.
 
Docenten: Flor Avelino (DRIFT) en Chris Roorda (DRIFT); met een gastbijdrage van Gert Vandermosten (Stadslab2050).
 
Vrijdag 8 november – Impactgericht werken | Verankering in organisatie en netwerk
 
Hoe krijgen we grip op impact zonder in typische valkuilen als oppervlakkige resultaatindicatoren of de illusie van controle te tuimelen? Deze laatste cursusdag maken we kennis met impactgericht werken, het expliciet maken van een verandertheorie en het vormen van lerende netwerken. In de middag kijken we vooruit: wat is nodig om de casussen tot een succes te maken? Hoe kunnen de opgedane inzichten landen in de eigen praktijk/organisatie? En welke stappen voor transitie kan ieder de komende weken en dagen al zetten?
 
Docenten: Nele Smets (Tweeperenboom) en Dirk Van de Poel (ABVV / Transitienetwerk Middenveld).
 
Vrijdag 13 december – Verbredingsmiddag
De deelnemers kunnen de verbredingsmiddag gebruiken om collega’s en andere relevante mensen te betrekken bij hun casus en ook kennis te laten maken met het transitieperspectief. De middag wordt vormgegeven op maat van de casussen van de deelnemers.
 
Locaties
De cursus zal op verschillende inspirerende, goed bereikbare locaties in Gent, Antwerpen en Brussel plaatsvinden.
 
Kosten
De kosten zijn €2,300,- per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief de verplichte literatuur en lunches tijdens de cursusdagen.
 
Het is mogelijk samen met een collega deel te nemen. De kosten voor de tweede deelnemer bedragen dan €1,700,-, uitgaande van een gezamenlijke casus.
 
Geïnteresseerd?
Wil je deelnemen aan de Masterclass Maatschappelijk Transities in Praktijk? Stuur een e-mail naar masterclass@meneerdeleeuw.be om een inschrijvingsformulier te ontvangen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Chris Roorda via roorda@drift.eur.nl of 0492 763 855.
 
Lees hier meer over transities in België vanuit het perspectief van Dries Gysels (coördinator van de Masterclass), Gert Vandermosten (Masterclass-docent), en Mieke Willems (alumnus Masterclass Transitiemanagement).

 
Over DRIFT Transition Academy en Meneer de Leeuw
De Transition Academy is de onderwijstak van DRIFT, het transitie-instituut verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De aangeboden Masterclasses bieden diepgaand inzicht in maatschappelijke veranderingsprocessen en praktische handvatten voor iedereen die bij wil dragen aan transities richting een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wereld. De Masterclass Maatschappelijke Transities in Praktijk in Vlaanderen combineert de succesvolle onderwijskundige opzet, die zich in Nederland ruim bewezen heeft, met een jarenlange ervaring in begeleiding van transitietrajecten in België.
 
Meneer de Leeuw helpt al meer dan tien jaar opdrachtgevers met vernieuwen vanuit hun maatschappelijke opgave. Uitgangspunt: iedereen kan het verschil betekenen, elke organisatie kan de wereld iets mooier maken. Meneer de Leeuw laat nieuwe mogelijkheden ontstaan door het vormen vernieuwingsnetwerken met ondernemers, bewoners, ambtenaren, bestuurders en onderzoekers. Om samen begrip te krijgen van complexe maatschappelijke systemen, nieuwe manieren van doen, denken en organiseren te verkennen, en deze meteen uit te proberen.