Case

Voedselfamilies – Innovatieagenda Duurzame Landbouw

 
Agriculture is under economic and ecological pressure, and its connection to society at large is fragile. With the Voedselfamilies project, the province of South-Holland wants to make farmland agriculture in South-Holland sustainable, strong and future proof. DRIFT support this mission as part of their knowledge team.
 
(the rest of this description is in Dutch)
 
De landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland, dat is de ambitie van de Provincie voor 2036, verwoord in de Innovatieagenda Duurzame Landbouw. Om samen de grote sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw te kunnen maken, is het noodzakelijk dat onze landbouw- en voedselketen verandert. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak met proeftuinen waarin we samen werken aan duurzame innovaties die er toe doen.
 
Voedselfamilies & Proeftuinen
De samenwerking en innovatie wordt gefaciliteerd door de Voedselfamilies: het Zuid-Hollandse vernieuwingsnetwerk dat lokaal bijdraagt aan een duurzame, gezonde en betaalbare voedselvoorziening. Deze duurzame innovaties komen tot stand in proeftuinen. Een proeftuin is een experiment waarmee koplopers in de landbouw- en voedselketen duurzame innovaties uitproberen en ontwikkelen. Proeftuinen kunnen zowel een fysieke als mentale experimenteerruimte zijn.
 
Kennisteam
DRIFT draagt bij aan de Voedselfamilies als onderdeel van het kennisteam, samen met Wageningen Economic Research, HAS Hogeschool en InHolland Hogeschool. Het Kennisteam ondersteunt de proeftuinen en potentiële ideeën met onderzoek en menskracht. Het kennisteam volgt de ontwikkelingen die in de proeftuinen plaatsvinden op de voet en en vertaalt de opgedane ervaringen en kennis naar lessen voor beleidsmakers, ondernemers en andere partijen die geïnteresseerd zijn in een volgende stap naar duurzame innovatie in de landbouw. Daarnaast organiseert het Kennisteam twee keer per jaar een ambitiedag om het gezamenlijk leren in het netwerk te faciliteren.
 
DRIFT is verantwoordelijk voor het ophalen van lessen uit de proeftuinen (door middel van reflexieve monitoring) die relevant zijn voor de transitie, en voor het ontwikkelen van transitiepaden richting de toekomstbeelden van de Voedselfamilies. Deze toekomstbeelden zijn onder andere terug te vinden in de eerste voortgangsrapportage, in de tweede voorgangsrapportage Eten maken waar je blij van wordt en in ‘Zo smaakt de toekomst‘, de publicatie waarin de eerste lessen uit de proeftuinen worden beschreven.
 
Meer weten
Bezoek de website van de Voedselfamilies, bekijk de korte documentaire over de eerste Proeftuinen, bekijk videos van later gestarte proeftuinen of lees het Manifest. Hier vind je ook de volledige Innovatieagenda Duurzame Landbouw van de Provincie Zuid-Holland.
 
Looptijd
Dit project loopt van 2017 tot en met 2019
 
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland.
 
Partners Kennisteam
HAS Hogeschool, Hogeschool InHolland, Wageningen Economic Research
 
DRIFT-team
PJ Beers & Sophie Buchel