Case

Using digitalisation as a crowbar for transition with ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’

 
The coronacris has boosted digitalisation in Dutch higher education. But how can we get a grip on these developments? And how can we make digitalisation work for the transition that’s needed in the sector? These questions laid the foundation for the transition arena process DRIFT embarked on together with Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.
 
(article continues in Dutch)
 
Versnelling in de arena
In 2021 faciliteerde DRIFT samen met het Versnellingsplan een transitie-aanpak om samen met friskijkers en dwarsdenkers uit het onderwijsveld tot nieuwe inzichten, transitieperspectief en -strategie te komen. Dit vond plaats in en rondom 4 uitgebreide arena-sessies.
 
De wetenschappelijke arena-aanpak brengt methoden als transitieanalyse, visievorming en backcasting samen met het identificeren van transitie-experimenten en het versterken van reeds ingezette acties. Dit proces heeft geleid tot de gezamenlijke transitievisie die u kunt nalezen in het document ‘Leren digitaliseren: Digitalisering als breekijzer voor de gewenste transitie in het hoger onderwijs.’ Hieronder vertellen we daar alvast iets meer over.
 
Het hoger onderwijs van de toekomst
In de transitie-arena ontstond het toekomstbeeld van hoger onderwijs met meer variatie dan het huidige systeem. Een hoger onderwijs waar docenten in teams samenwerken, waar geen spraken is van opklimmen of afglijden maar van in- en uitstromen. Waar je je leven lang binnen en buiten je thuisinstelling kunt leren. Waar de persistente problemen waar het hoger onderwijs nu mee te maken heeft – zoals werkdruk, studiestress en de groter wordende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden – niet meer bestaan.
 
Transitieagenda
Maar om daar te komen is een proactieve transitiehouding nodig vanuit de instellingen, vanuit docenten en van de overheid. Een belangrijk onderdeel van die transitiehouding is het nemen van regie op digitalisering. Digitalisering biedt een kans om de persistente problemen in het hoger onderwijs op te lossen, zolang het doelgericht ingezet wordt. Dit vereist samenwerking tussen instellingen, het veranderen van bestaande beperkende institutionele kaders en het stimuleren van de nu nog kleinschalige initiatieven die de transitie versnellen.
 
Ook benieuwd naar een transitie-aanpak in uw domein of werkveld? Neem dan contact met een van onze experts.
 
Download hier de transitie-agenda
Benieuwd naar de uitkomsten? Download hier het document.
 

 
Projectduur
Februari tot oktober 2021
 
Team
Gijs Diercks, Mara de Pater en Derk Loorbach
 
In opdracht van
Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT