Case

Roadmap Next Economy voor Greenport West-Holland

Greenport West-Holland, de thuishaven van de glastuinbouw, is volop in beweging, maar staat ook onder druk. Een transitie is noodzakelijk. In het project Roadmap Next Economy – Greenport West-Holland 2050 worden de streefbeelden, transitiepaden en business cases uitgezet die leiden naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport.

Greenport West-Holland is volop in transitie, en dat is ook hard nodig. De economische draaischijf van het gebied is de glastuinbouw, één van de meest innovatieve sectoren in Nederland, maar ook één die onder grote druk staat. De internationale concurrentie wordt steeds groter, veel telers staan financieel onder water, de prijzen staan onder druk met smalle marges, de markt raakt verzadigd, en de sector is te versnipperd, er wordt te weinig samen gewerkt en er wordt vooral lokaal gedacht. Bovendien slaat de vergrijzing toe, waardoor veel kennis en expertise verdwijnt, en is er te weinig aanvoer (en interesse) van nieuwe kundige telers.

Kortom, er is sprake van een persistent probleem, waardoor de glastuinbouw zich opnieuw moet uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multi-functionele, duurzame glastuinbouw; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samen werken.

Greenport West-Holland moet een icoon worden van de nieuwe, circulaire, digitale economie in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat vergt een fundamentele omslag in denken en handelen: een andere oriëntatie (zoals de Greenport als apotheek van West-Europa), andere producten (van tomaten naar bv. zeekraal, zeewier, kruiden, snelgroeiende niche-markten), andere klanten en afzetmarkten (zoals farmacie, cosmetica, kleding, zorg) en andere verdienmodellen. Greenport West-Holland legde daarom de volgende vraag bij DRIFT neer:

Ondersteun Greenport West-Holland in het ontwikkelen van een roadmap voor de benodigde transitie en bij een reflectie op de implicaties hiervan voor de eigen organisatie.

In het kader van de benodigde transitie in de Greenport West-Holland lopen er al veel initiatieven, projecten en transitiepaden. DRIFT organiseerde daarom een overkoepelend traject over de transitie naar een entrepreneurial Greenport West-Holland, naar een nieuw soort ondernemerschap, vanuit een nieuwe oriëntatie. Dit traject begint vanuit visievorming, koppelt deze visie aan benodigde projecten, creëert coalities voor deze projecten en vormt via een investeringsstrategie en uitvoeringsorganisaties hier een platform voor.

In het  transitietraject ligt het accent op zowel de inhoud als het proces. Hoe krijgen we de Greenport Westland/Oostland in een pro-actieve, transformatieve stand, zodat de transitie naar een nieuwe economie versneld kan worden? In verschillende fasen en met behulp van diverse transitie-arena’s heeft DRIFT in samenwerking met experts en entrepreneurs streefbeelden, transitiepaden en business cases geformuleert voor Greenport 2050. De resultaten zijn terug te vinden in het afsluitende rapport Roadmap Next Economy – Greenport West-Holland 2050.

Looptijd.

Opdrachtgever.
Greenport West-Holland

DRIFT Team.
Jan Rotmans, PJ Beers & Marleen Lodder.

Meer informatie
Kijk op de website van Greenport West-Holland