Case

Learning Lab Reflexive Monitoring: The mobility transition requires adaptive learning

 
How can we translate big climate goals to a mobility transition on a local scale? We support the provinces of Noord-Holland and Flevoland as well as de Vervoerregio Amsterdam with a transitions approach focused on learning.
 
(article continues in Dutch)
 
Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten we de komende jaren in heel Nederland, in alle sectoren hard aan de bak om onze CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. Het Rijk heeft hiertoe een eerste stap gezet met het Klimaatakkoord in 2019. Om de grote verduurzamingsslag te maken in ons mobiliteitssysteem, wordt er van alle regio’s in Nederland gevraagd om een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op te stellen. Al in 2030 moeten er overal grote stappen gezet zijn richting bijvoorbeeld emissieloos vervoer en logistiek, en het verminderen van de zakelijk gereden autokilometers met 50%.
 
Grote doelen vertalen naar de lokale context
De Metropoolregio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland hebben samen zo’n RMP opgesteld, inclusief een ‘menukaart’ aan verduurzamingsmaatregelen waaruit gemeentes interventies kunnen kiezen. Toch blijkt die vertaalslag in de praktijk lastig uit te voeren. Op het meest lokale niveau ervaren ambtenaren vaak politieke tegendruk, werken bewoners niet mee, spelen er capaciteitsproblemen of een gebrek aan kennis en technologie. Hoe ga je in zulke complexe transitieprocessen om met de barrières waar je tegenaan loopt? Wat kunnen we leren van dit proces en hoe sturen we gaandeweg onze aanpak bij?
 
De mobiliteitstransitie vraagt om een adaptief leerproces
Met deze vragen ondersteunen DRIFT en Berenschot de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam door middel van een leerlab reflexieve monitoring. In het najaar van 2021 en begin 2022 helpen we beleidsmakers in de lokale en regionale mobiliteitstransitie door het opzetten van een transitiegericht leerproces, waarbij we in de Kop van Noord-Holland, in Flevoland en in de regio IJmond/Kennemerland monitoren. We zullen samen met CROW werken aan het vertalen van de geleerde lessen naar andere regio’s in Nederland. Begin 2022 zullen we deze uitkomsten presenteren.
 
Projectduur
Okt 2021 – jan 2022
 
Team
Sophie Buchel en Igno Notermans
 
Partners
Berenschot
 
In opdracht van
CROW, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam