agenda

Transformative research en practice session: leren van sociale innovatie

05 Apr, 2018

In de context van het Europese project Social Innovation Community slaan DRIFT en Het begint met taal de handen ineen voor een transformatieve onderzoeksessie over sociale innovatie voor inclusie van jonge vluchtelingen in Nederland. We nodigen jou graag uit om samen met ons en anderen innovatieve praktijken te verkennen en bediscussiëren die jonge vluchtelingen op weg helpen naar een opleiding of een baan.

Aangezien een groot deel van onze nieuwkomers jongeren zijn, is onderwijs een kansrijke manier om nieuwkomers in onze maatschappij en arbeidsmarkt op te nemen. Daarom willen we deze workshop aangrijpen om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen over succesvolle en innovatieve concepten over onderwijs voor jonge nieuwkomers.

Voor wie: ben jij een sociaal ondernemer, social innovator, beleidsmaker/ambtenaar of onderzoeker en werk je projecten over participatie van nieuwkomers in onderwijs of op de arbeidsmarkt? Streef je naar maatschappelijke impact of systemische verandering? En wil je je ervaringen delen, van anderen leren en niet alleen de impact van je eigen werk vergroten maar ook je netwerk? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor deze transformatieve onderzoeksessie.

Waarom: met de komst van een grote groep nieuwe vluchtelingen sinds 2015, waaronder veel jongeren uit Syrië en Eritrea, zijn de behoeften voor de inclusie van deze groep in onze samenleving veranderd. Een groep waar relatief weinig aandacht naar uit gaat zijn jongeren van 18-35 jaar oud die niet meer aan de leerplicht voldoen, maar juist wel in een leeftijd zitten die uitermate geschikt is om een opleiding te volgen of te gaan werken. In verschillende onderzoeken (zoals van de onderwijsraad, de onderwijsinspectie en Verwey Jonker) zijn knelpunten geconstateerd in de weg naar opleiding of een baan en blijkt dat daar weinig onderzoek over bekend is.

Daarom stellen we in deze sessie sociale-innovatie projecten centraal die een alternatieven ontwikkelen voor deze behoefte. Sociale-innovatie kenmerkt zich door een verandering in sociale relaties tussen actoren, het overstijgen van disciplines en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Aangezien vluchtelingeninclusie een te groot vraagstuk is voor één actor om op te lossen, biedt deze sessie een gezamenlijke leerervaring voor actoren uit de overheid, het maatschappelijk middenveld, onderzoek en het bedrijfsleven.

Wat: in een interactieve setting verkennen we ervaringen en best practices van het opnemen van jonge nieuwkomers in onderwijs of een baan. De sessie richt zich op het leren van initiatieven, kansen en bedreigingen, wat we nodig hebben van elkaar en hoe we elkaars praktijken kunnen versterken. Ook zullen we specifiek in gaan op hoe onderzoek en praktijk beter op elkaar kunnen afstemmen om hun gezamenlijke impact te vergroten.

Waarvoor: 1) het vergroten van je impact door te reflecteren op je werk en je rol(len), 2) het vergroten van je netwerk en 3) het versterken van je werk door te leren van alternatieve werkwijzen

Wanneer: donderdag 5 april 2018, 9.30-17.00u

Waar: De Alchemist, Utrecht

Aanmelden: deelname is kosteloos. Wel vragen we je om je zo snel mogelijk aan te melden zodat we een beter beeld krijgen over jou en je leervraag. We hebben maar beperkt plek, dus wacht niet te lang!