agenda

Openbare lezing en discussie: Rekenen naar E=0

16 Mar, 2018

Als energieneutrale gebouwen de norm worden, dan vraagt dat om adviseurs die dat einddoel per gebouw kunnen vertalen in cijfers. Het vergt bovendien dat zij in staat zijn een gedeeld perspectief op het einddoel en de hoofdlijnen kunnen bewaken. Een transparant rekenmodel biedt hierbij een uitkomst voor alle betrokken partijen. We gaan hier op in in het tweede college in de reeks bijeenkomste rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor woningverbetering’, onder leiding van Felix van Gemen.

Betekenis geven aan getallen
Rekenen aan gebouwen en begrotingen is een belangrijk onderdeel van de opgave om bestaande gebouwen energieneutraal te maken. Veelal is er één iemand in het project die tot op de kWh nauwkeurig het verlies van de warmte en benodigde opwekcapaciteit kan berekenen, en één iemand die alles van begrotingen en financieringsscenario’s weet. Deze beide rekenaars werken lang niet altijd (meestal niet) samen. Dat kan er toe leiden dat er verkeerde beslissingen genomen worden gedurende de looptijd van het project. In iedere fase geldt dat er kwalitatieve conclusies getrokken worden – maar daarvoor is het wel nodig dat iedereen op hoofdlijnen zicht heeft op de opgave, zowel op energie als financiën. Tijdens dit college neemt Felix van Gemen u mee aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en brengt hij in beeld hoe het niet moet, en vooral hoe het wél kan.

Spreker Felix van Gemen
Denker en doener Felix van Gemen is in 2007 afgestudeerd op Radicale Innovatie op de faculteit Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Felix is autodidact in de bouwsector dankzij de bouw, het onderhoud en de monitoring van zijn eigen Nul op de Meter woning. Zijn expertise is het verbinden van alle harde en zachte elementen om tot een goed ontwerp, uitvoering en onderhoud te komen van een gebouw, van energieberekening tot en met bewonerswensen, van monitoring tot en met de berekening van de total costs of ownership. Felix is actief vanuit verschillende rollen: als technisch-inhoudelijk adviseur, projectleider, jury, procesbegeleider, kwartiermaker en trainer. Felix werkte de laatste jaren voor Energiesprong (stroomversnelling) en Platform 31 aan experimenten en pilot’s naar Nul op de Meter in de particuliere sector en voor VvE’s. Hij begeleidde VvE Lindenhove naar een NoM ready Renovatie die dit jaar wordt uitgevoerd. Zijn motto? Practice what you preach!

College- en discussiereeks
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks van 7 open toegankelijke bijeenkomsten verspreid over 2018, rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor woningverbetering’. De reeks wordt georganiseerd door Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en DRIFT’s Transition Academy. Iedere bijeenkomst zal een deskundige uit de praktijk een (deel)thema uitlichten. Aansluitend hieraan is er een lunch en mogelijkheid tot een verdiepende, gefaciliteerde discussie. Lees meer over de reeks.

Voor wie?
De transitieopgave binnen de bestaande bouw vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Ben jij een stedenbouwkundige, architect, ambtenaar, ondernemer of beheerder die graag meedenkt over de effecten van de energietransitie op de gebouwde omgeving en jouw rol in deze maatschappelijke opgave? Meld je dan voor de reeks of voor afzonderlijke bijeenkomsten.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je hier aan aan voor deze bijeenkomst of voor de gehele reeks. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar coördinator Mimi Slauerhoff.