agenda

Online Co-creatie Borrel: Nederland Na Corona

20 Mar, 2020

 
In een crisis, zeker een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de corona-crisis, heeft de lange termijn vaak geen prioriteit. Toch is het juist nu zaak na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na corona. Denk je met ons mee op vrijdag 20 maart?
 
De Coronacrisis dwingt de samenleving tot een waarschijnlijk langdurige pauze en maakt ongekende ingrepen en veranderingen noodzakelijk. Van eerdere crises leren we dat het niet onwaarschijnlijk is dat in de paniek vooral bestaande structuren en belangen in stand worden gehouden. Daarom is de dialoog over de op lange termijn gewenste gevolgen zo belangrijk. De ingrepen nu hebben hoe je het of wendt of keert een langdurig ingrijpend effect maar worden nauwelijks gemotiveerd vanuit een gewenst perspectief op de lange termijn. Juist nu moeten we daarom het gesprek voeren over samenleven na Corona en hoe we daarnaar kunnen handelen vandaag. Juist nu is de tijd om onze fantasie de vrije loop te laten.
 
In dialoog
Bij DRIFT hebben we sterke behoefte om met elkaar te reflecteren op de huidige coronacrisis tegen de achtergrond van al die grote maatschappelijke duurzaamheidstransities waar we al zo lang aan werken. Natuurlijk zijn we allemaal overvallen en ook behoorlijk lamgeslagen door hoe aangrijpend heftig en waarschijnlijk ook langdurig deze pandemie zal zijn. Alleen de actualiteit al begrijpen vanuit allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke perspectieven houdt ons continu bezig.
 
Maar we zoeken ook gelijk houvast in wat we kennen: vanuit een lange-termijn transitieperspectief meningen, verwachtingen, ideeën en opvattingen gestructureerd bij elkaar brengen. Om vanuit de confrontatie, co-creatie en uitwisseling tot nieuw, gedeeld en inspirerend inzicht te komen. We willen jullie graag uitnodigen voor dit gesprek, om met ons te kijken of er een wenkend perspectief na Corona is – en wat dat voor ons nu betekent.
 
Co-creatie
Wat hieruit voortkomt of hoe het verder gaat? Dat weten we niet – net zomin of het werkt om dit gesprek open en online te voeren! Maar we kunnen het in elk geval proberen. Wij gaan het gesprek aan op DRIFT op vrijdag 20 maart om 15.00 in onze vergaderruimte; jij kunt online deelnemen via ons grote scherm door in te loggen op deze link.
 
We openen het gesprek met een korte introductie van ons transitieperspectief en hopelijk een interactieve kennismaking met nieuwe deelnemers. Vervolgens kijken we hoe het gesprek zich ontwikkeld – zo kan het fijn zijn om in kleine online groepjes reacties, aanvullingen, ideeën en suggesties uit te wisselen. 
 
Ben jij erbij? Stuur dan een mail naar creemers@drift.eur.nl. Ook je ideeën voor de sessie zijn welkom!
 
Wil je meer lezen? We schreven dit stuk als aftrap voor de sessie.