agenda

Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies

20 Jun, 2019

Onze toekomstdroom? In 2036 is het voedsel dat we met elkaar in Zuid-Holland eten voor 80% afkomstig van onze eigen Zuid-Hollandse bodem. Help je mee die ambitie waar te maken? Kom dan op donderdag 20 juni naar de Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies!

De Ambitiedag is een kruisbestuivingsdag waarop ondernemers, initiatiefnemers, wetenschappers en studenten samenkomen. Iedereen die wil meedenken over de toekomst van ons voedsel is welkom! Laat je inspireren door voedselpioniers, denk mee tijdens workshops en laat je verrassen door nieuwkomers die strak in de startblokken staan. Het programma is een fruitige mix van kennis maken, kennis opdoen en kennis delen. Samen plukken we de vruchten!

Programma
DRIFT’s PJ Beers, Drees Peter van Den Bosch en Patrick Huntjens trappen de dag af met een interactief vraaggesprek over de Zuid-Hollandse proeftuinen. Daarin wordt al volop geëxperimenteerd met nieuwe manieren van voedselproductie en dat levert zoete én zure bevindingen op. Volg aansluitend twee van de drie workshops: eerlijke prijzen en nieuwe verdienmodellen, anders en strategisch omgaan met grondposities, -prijzen en -financiering of werken naar een vitale bodem, gezond water en hoge biodiversiteit. Koplopers en studenten pitchen ‘s middags plannen over drie thema’s: de insectensector, natuurinclusieve landbouw en 80% van eigen bodem.

We sluiten de dag af met een lectorale rede van dr. Patrick Huntjens, waarin wordt ingegaan op de vraag hoe wij de kracht van sociale innovatie kunnen inzetten ten behoeve van een gezonde, creatieve en duurzame samenleving. Aansluitend vindt er  een paneldiscussie plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld aan de hand van actuele praktijkvraagstukken. We sluiten de dag af met een gezellige netwerkborrel.

Bekijk hier het volledige programma

Over de Voedselfamilies
De Voedselfamilies zijn het Zuid-Hollandse vernieuwingsnetwerk dat lokaal bijdraagt aan een duurzame, gezonde en betaalbare voedselvoorziening. Deze duurzame innovaties komen tot stand in proeftuinen. DRIFT draagt bij een de Voedselfamilies en hun impact als onderdeel van het kennisteam. Lees hier meer over het project.

Praktische informatie en aanmelding
Maak je je sterk voor gezond duurzaam en betaalbaar eten? Kom dan ook!

De Ambitiedag vindt plaats op 20 juni 2019 van 09.30 tot 17.00 (borrel: 17.00-18.00) op de Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 3072 AG Rotterdam. Je kunt je aanmelden via dit formulier.